Kenniscentrum gaat van start

Met de aanstelling van de senior researcher Maya Van Leemput  kan het Kenniscentrum  ‘Applied Futures – Open Time’ van start gaan.

Het eerste onderzoeksproject van het kenniscentrum omvat het ontwikkelen van methodologische handvaten voor toekomstonderzoek in de domeinen vrije tijd, communicatie en innovatie.

Meer info: Maya Van Leemput, coördinator. (maya.van.leemput at ehb.be)

Nieuw PWO-project voor TRM

Het onderzoeksproject ‘Duurzame recreatieve gebiedsontwikkeling’ werd eind 2014 afgerond. De resultaten blijven beschikbaar op deze blog.

De opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement participeert de komende twee jaar (2015-2017) aan een nieuw onderzoeksproject dat moet leiden tot de oprichting van een kenniscentrum toekomstonderzoek.

Een team van 4 onderzoekers zal methodologische handvaten ontwikkelen voor praktijkgericht toekomstonderzoek in de vrijetijdssector.

Toekomstonderzoek wil geen toekomst voorspellen, maar wel toekomstbeelden en -voorstellen ontwikkelen met behulp van gecombineerde en geïntegreerde onderzoeksmethoden. Het gaat in de eerste onderzoeksperiode samenwerken rond cases met diverse partners uit het toeristisch-recreatief werkveld. Toeristisch-recreatieve (gebieds)ontwikkeling wordt een toepassingsgebied.

Recreatieve gebiedsontwikkeling

De bacheloropleiding Toerisme- en Recreatiemanagement beëindigt eind december 2014 haar eerste PWO (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) onderzoeksperiode. 

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in duurzaamheidsaspecten bij recreatieve gebiedsontwikkeling in peri-urbane gebieden. Dankzij literatuurstudie, expertinterviews en case analyses konden aanbevelingen worden geformuleerd voor de overheid en het werkveld. De inzichten werden ook geïntegreerd in het opleidingsonderdeel Recreatie- en Leisuremanagement van de professionele bachelor TRM.

De belangrijkste conclusies zijn:

– recreatieve ontwikkeling in Vlaanderen is vaak onderdeel van een integraal en multifunctioneel gebiedsontwikkelingsproject.

– aandacht voor interne en externe mobiliteit en toegankelijkheid (recreatieve verbindingen) zijn belangrijk voor een duurzame benadering. De trage verbindingen langs groen-blauwe assen vormen hierbij een meerwaarde.

– de betrokkenheid van lokale stakeholders (ondernemers, verenigingen, bewoners, …) verhoogt het draagvlak en de kans op succes.

– Er moet aandacht besteed worden aan ROI (return on investment) met baten voor de lokale bevolking en de lokale economie.

Meer informatie over het onderzoek vindt u verder op deze website.

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport “Recreatieve gebiedsontwikkeling – onderzoeksperiode 1” wordt in een laatste fase afgewerkt. Een samenvatting van het onderzoek werd gepubliceerd op deze blog.

Het rapport is enkel op vraag en met toestemming van Erasmushogeschool Brussel beschikbaar. Voor meer informatie  kunt u terecht bij Christel De Smedt, lector recreatie- en leisure management. [contact-form to=’Christel.De.Smedt@ehb.be’ subject=’TRM Research – Onderzoeksrapport’][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Comment’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]  Christel De Smedt, structureel onderzoeker TRM.