Categoriearchief: Nieuws

Nieuw PWO-project voor TRM

Het onderzoeksproject ‘Duurzame recreatieve gebiedsontwikkeling’ werd eind 2014 afgerond. De resultaten blijven beschikbaar op deze blog.

De opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement participeert de komende twee jaar (2015-2017) aan een nieuw onderzoeksproject dat moet leiden tot de oprichting van een kenniscentrum toekomstonderzoek.

Een team van 4 onderzoekers zal methodologische handvaten ontwikkelen voor praktijkgericht toekomstonderzoek in de vrijetijdssector.

Toekomstonderzoek wil geen toekomst voorspellen, maar wel toekomstbeelden en -voorstellen ontwikkelen met behulp van gecombineerde en geïntegreerde onderzoeksmethoden. Het gaat in de eerste onderzoeksperiode samenwerken rond cases met diverse partners uit het toeristisch-recreatief werkveld. Toeristisch-recreatieve (gebieds)ontwikkeling wordt een toepassingsgebied.

Recreatieve gebiedsontwikkeling

De bacheloropleiding Toerisme- en Recreatiemanagement beëindigt eind december 2014 haar eerste PWO (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) onderzoeksperiode. 

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in duurzaamheidsaspecten bij recreatieve gebiedsontwikkeling in peri-urbane gebieden. Dankzij literatuurstudie, expertinterviews en case analyses konden aanbevelingen worden geformuleerd voor de overheid en het werkveld. De inzichten werden ook geïntegreerd in het opleidingsonderdeel Recreatie- en Leisuremanagement van de professionele bachelor TRM.

De belangrijkste conclusies zijn:

– recreatieve ontwikkeling in Vlaanderen is vaak onderdeel van een integraal en multifunctioneel gebiedsontwikkelingsproject.

– aandacht voor interne en externe mobiliteit en toegankelijkheid (recreatieve verbindingen) zijn belangrijk voor een duurzame benadering. De trage verbindingen langs groen-blauwe assen vormen hierbij een meerwaarde.

– de betrokkenheid van lokale stakeholders (ondernemers, verenigingen, bewoners, …) verhoogt het draagvlak en de kans op succes.

– Er moet aandacht besteed worden aan ROI (return on investment) met baten voor de lokale bevolking en de lokale economie.

Meer informatie over het onderzoek vindt u verder op deze website.