Maandelijks archief: januari 2015

Nieuw PWO-project voor TRM

Het onderzoeksproject ‘Duurzame recreatieve gebiedsontwikkeling’ werd eind 2014 afgerond. De resultaten blijven beschikbaar op deze blog.

De opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement participeert de komende twee jaar (2015-2017) aan een nieuw onderzoeksproject dat moet leiden tot de oprichting van een kenniscentrum toekomstonderzoek.

Een team van 4 onderzoekers zal methodologische handvaten ontwikkelen voor praktijkgericht toekomstonderzoek in de vrijetijdssector.

Toekomstonderzoek wil geen toekomst voorspellen, maar wel toekomstbeelden en -voorstellen ontwikkelen met behulp van gecombineerde en geïntegreerde onderzoeksmethoden. Het gaat in de eerste onderzoeksperiode samenwerken rond cases met diverse partners uit het toeristisch-recreatief werkveld. Toeristisch-recreatieve (gebieds)ontwikkeling wordt een toepassingsgebied.