Recreatieve gebiedsontwikkeling

De bacheloropleiding Toerisme- en Recreatiemanagement beëindigt eind december 2014 haar eerste PWO (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) onderzoeksperiode. 

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in duurzaamheidsaspecten bij recreatieve gebiedsontwikkeling in peri-urbane gebieden. Dankzij literatuurstudie, expertinterviews en case analyses konden aanbevelingen worden geformuleerd voor de overheid en het werkveld. De inzichten werden ook geïntegreerd in het opleidingsonderdeel Recreatie- en Leisuremanagement van de professionele bachelor TRM.

De belangrijkste conclusies zijn:

– recreatieve ontwikkeling in Vlaanderen is vaak onderdeel van een integraal en multifunctioneel gebiedsontwikkelingsproject.

– aandacht voor interne en externe mobiliteit en toegankelijkheid (recreatieve verbindingen) zijn belangrijk voor een duurzame benadering. De trage verbindingen langs groen-blauwe assen vormen hierbij een meerwaarde.

– de betrokkenheid van lokale stakeholders (ondernemers, verenigingen, bewoners, …) verhoogt het draagvlak en de kans op succes.

– Er moet aandacht besteed worden aan ROI (return on investment) met baten voor de lokale bevolking en de lokale economie.

Meer informatie over het onderzoek vindt u verder op deze website.