Studentenopdracht

Studentenopdracht

Studenten van 2TRM kregen in 2014  in het kader van het opleidingsonderdeel Recreatie- en Leisuremanagement een praktische case voorgeschoteld.

Doelstelling was om in team een masterplan voor omgevingsrecreatie te maken en dit voor een vooraf bepaald projectgebied in de rand rond Brussel. De case wordt dit academiejaar, mits kleine aanpassingen,  herhaald.

Deze opdracht leert de studenten probleemoplossend denken en handelen en  in team werken. Onderzoeksvaardigheden komen hier zeker van pas. Via de case werd een methodiek aangereikt voor gebiedsanalyse en randvoorwaarden opgelegd. De methodiek en de randvoorwaarden werden verfijnd mede dankzij de ervaringen opgebouwd uit het onderzoek.

Methodiek

De opdracht werd opgesplitst in deeltaken:

Een overzicht van de stappen in deelopdrachten:

 • Formulering van de probleemstelling
 • Gebiedsanalyse (inventarisatie)
 • SWOT-analyse
 • Brainstorming
 • Haalbaarheidsanalyse
 • Conceptvoorstel masterplan
 • Bijsturing
 • Finaliseren van het masterplan

 Randvoorwaarden

 • hou in het plan rekening met motiefgroepen (profielen en behoeften van recreanten, cfr. Alterra Wageningen)
 • hou rekening met de behoeften van de lokale bevolking
 • besteed aandacht aan mobiliteit en bereikbaarheid (interne en externe verbindingen)
 • hou rekening met de draagkracht van het gebied
 • de ontwikkeling moet een economische meerwaarde inhouden
 • het bestaand aanbod dient als uitgangspunt

 Resultaten

6 groepen studenten stelden hun masterplan voor aan experts uit het werkveld. Op basis van hun feedback werden de plannen aangepast.

Uit de opvolging van de studenten bleek dat het vooral moeilijk was om vanuit het onderzoek de vertaalslag te maken naar een geïntegreerd concept. Een belangrijke feedback van de experts was dat men meer moet vertrekken vanuit de sterkten van het gebied, niet vanuit de tekorten. De identiteit van het gebied speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling.