Bronnen

ATZEMA, O., VAN RIETBERGEN, T., LAMBOOY, J. & VAN HOOF, S. (2012). Ruimtelijke Economische Dynamiek. Kijk op bedrijfslocaties en regionale ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

BEKX, N. (2010). Toeristische Trends 2010.

Bestuurders moeten écht kiezen voor recreatie. (2009, mei-juni). Recreatie & Toerisme , P 6-7.

BOERJAN, P., & LOWYCK, E. (1995). Basisbegrippen Recreatie en Toerisme. TOBOS.

BOURGEOIS, G. (2009). Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2009-2014. Vlaamse Overheid.

(2007). Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges. Summary. Davos, UNWTO, UNEP. WMO.

DE COSTER, M. (2008). Klimaatverandering en toerisme. Brussel: Toerisme Vlaanderen.

DE VRIES, S. (2009). Beleving en recreatief gebruik van natuur en landschap. Naar een robuuste en breed gedragen set van indicatoren voor de maatschappelijke waardering voor natuur en landschap. Wageneningen: Alterra.

Departement RWO. (2009). Samenvatting visienota ruimtegebruik en ruimtebeslag 2020-2050. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 2020–2050 . Vlaamse Overheid.

Emscher  Landschaftspark, opgeroepen op  juni 1, 2013 van http://www.metropoleruhr.de/freizeit-sport/emscher-landschaftspark.html.

GLORIEUX, I., KOELET, S., & MESTDAG, I. (2006). De 24 uur van Vlaanderen, het dagelijks leven van minuut tot minuut. Lannoo Campus.

GOOSSENS, C., & DE BOER, T. (2008). Recreatiemotieven en belevingsferen in een recreatief landschap. Wageningen: Alterra.

GOSSEYE, J., HEYNEN, H., LOECKX, A., VAN MOLLE, L. (2011). Architectuur voor vrijetijdscultuur. Tielt: Lannoo Campus.

Guidea. (2007). Profielwijzer van de toerist. Basismotivaties van de vakantiegangers uit de buurlanden. Brussel: Toerisme Vlaanderen.

HALL, C.M. & PAGE, S.J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. London: Routledge.

HEISMANN, A. (2006). De regio geïdentificeerd. Twente: Universiteit Twente.

Herinnering & Transformatie. (2008). Rotterdam: NAI Uitgevers.

HERBERT, D.T. (1988). Work and Leisure: exploring a relationship, Area, 20 (3): 241-52.

Infobrochure 2011 ‘Toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen in Vlaanderen’. (201O). Toerisme Vlaanderen.

KOLEN, J., & LEMAIRE, T. (1999). Landschap in meervoud. Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Utrecht: Uitegeverij Jan van Arkel.

LEMAIRE, T. (2002). Met open zinnen. Natuur, landschap, aarde. Amsterdam: Ambo.

LIEVENS, J., SMITS, W., & SCHEERDER, J. (2011, februari). Presentatie studiedag ‘Participatie in Vlaanderen’ – Wat staat er op de vrijetijdsagenda. Opgeroepen op september 7, 2011, van http://www.participatiesurvey.be/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8

LODEWYCK, S. Lokaal Toerismebeleid. VVSG.

LÔRZING, J. (2003). The Nature of landscape, a personal quest. Rotterdam: 01 Publishers.

LUDTKE, S. (2012). Samenwerking loont. De rol van de overheid in netwerkvorming tussen toeristische ondernemers. Gent: Toerisme Oost-Vlaanderen.

LUKKEN, G. (2010, februari). Vrijetijdstrends 2010. Recreatie & Toerisme , P. 19-21.

Maasmechelen Leisure Valley. (sd). Opgeroepen op september 5, 2011, van http://www.maasmechelenleisurevalley.be

Management for sustainable recreation in the Pembrokeshire Coast National Park. A brief overview of projects, partnerships and processes that assist with the management and development of recreation in the Pembrokeshire Coast National Park. (2011). Opgeroepen op december 1,  2014, van http://www.walesactivitymapping.org.uk

MULDER, M. (2011). Leisure! Inleiding in de vrije tijd. Bussum: Uitgeverij Coutinho

MOMMAAS. H., RICHARDS, G. & TOMOR, Z (2012). Leisureclusters in Noordwest-Europa. Ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2012. (p. 142-145). NRIT Media

PATMORE, J. (1993). Leisure and the Environment, Essays . Belhaven Press.

PEARCE. (1993). Tourism research: critiques and challenges. London: Routledge.

PELFRENE, E. (2009). De nieuwe ‘bevolkingsvooruitzichten 2007–2060’ Een vergelijking met vorige prognoses. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Pembrokeshire Coast National Park Authority. (2010) A Plan to provide and manage opportunities for Sustainable Recreation in the National Park. Wales.

PINE, B.J. & GILMORE, J.H. (2012). De beleveniseconomie. 2de herziene editie. Den Haag, Nederland: Sdu Uitgevers.

Provincie Flovoland (2009). Recreatiestudie: Toekomstbeeld Markermeer – Ijmeer. Arcadis  Nederland BV.

PROVOOST, T. (2009). Strategisch beleidsplan voor openluchtrecreatie West-Vlaanderen 2009-2018 . Brugge: Westtoer.

RENARD, P.(2010, jan-febr). De rivier kan weer voorspoed brengen. Ruimte, P.65-73.

Riemerpark Munchen. www.vulgare.net. Munchen, Duitsland.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (sd). Opgeroepen op september 7, 2011, van Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: http://www.rsv.vlaanderen.be/web/nl/

RYAN, C. (2003). Recreational Tourism. Demand and Impacts. Channel View Publications.

SALLE, J. d. (2013). Welke dichtheden voor Brussel? In E. d.-L. Corijn, Waarheen met Brussel? Toekomstperspectieven voor de Belgische en Europese hoofdstad (pp. 19-45). Brussel: VUBPress.

SIMOENS, I., THOONEN, M., MEIRESONNE, L., VAN DAELE ,T., (2014). Hoofdstuk 26 – Ecosysteemdienste groen ruimte voor buitenactiviteiten. (INBO.R. 2014.1987887).  Brussel: Inbo.

SURMONT, M. (2003, juni, juli, augustus). Natuur en recreatie. Kans of bedreiging. Natuur.blad.

The Ruhr Metropolis Small Atlas. The Changing Ruhr, 2009, Regionalverband Ruhr.

Tijdsonderzoek. (sd). Opgeroepen op september 5, 2011, van www.tijdsonderzoek.be: http://www.tijdsonderzoek.be/flash/index.html

Trage Wegen vzw. (2013). Duurzaam recreatief verkeer in de prakijk. Slimme investeringen, straffe resultaten. Gent: Trage Wegen vzw.

TreinTramBus. (2004). Groene Halte wandelingen. Opgeroepen op augustus 14, 2014, van Groene Halte: http://www.groenehalte.be/wandelingen.html

VAN DAELE, T., VAN LANGENHOVE, G., & DE BRUYN, L. (2007). Recreatie in natuur- en bosgebieden. Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en bosonderzoek, KULeuven, Steunpunt voor Toerisme en Recreatie.

VAN DAM, K. (2008, maart). Leisure & Gebiedsontwikkeling. Een theoretisch onderzoek naar het nut en de noodzaak van leisure in combinatie met retail als onderdeel. Amsterdam, Nederland: Amsterdam School of Real Estate.

VAN DE KREEKE, L. (2009, december). Samenwerken in de recreatietuin van Europa. Recreatie & Toerisme , P. 24-25.

VAN HUYLENBROECK, G., VAN HECKE, E. & MEERT, H. (2005). Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.

Vlaams Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, opgeroepen op 14 augustus 2014 van Vlaams Kennsicentrum Publiek Private Samenwerking: http://www2.vlaanderen.be/pps/PPS/pps_definitie.html

WES. (2006). Recreatieve draagkracht een kwestie van evenwicht. Brussel: Toerisme Vlaanderen.

WES. (2007). Eindrapport Onderzoek ruimte voor toerisme en recreatie in Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen.

 Expertinterviews duurzame recreatieve gebiedsontwikkeling

Guedens, G. (2012)

Maldeghem, M.  (2012)

Boon, W. (2012)

Provoost, T. (2012)

Claeys, S. (2012)

De Keyser, P (2012)

Elst, L.  (2012)

Van Empten, E.  (2012)

Van Langenhove, G.  (2012)

Leinfelder, H., David, P. (2012)

Schops, I. (2013)

Berckmoes, T.  (2013)

Focusgroepen

Eigen verslaggeving, 23 april 2013

Eigen verslaggeving, 13 mei 2013

Terreinbezoeken

Emscher Landschapspark, augustus 2013, april 2014, oktober 2014.

Nationaal Park de Hoge Kempen, augustus 2013, april 2014.