TRM

De bacheloropleiding Toerisme- & Recreatiemanagement (TRM) op Erasmushogeschool Brussel is een praktijkgerichte hogeschoolopleiding die jonge mensen voorbereidt op een job in de toeristisch-recreatieve sector. Zij vormt de reis- en vrijetijdsexpert van morgen.

De EhB  TRM-opleiding is breed georiënteerd, wat betekent dat  alle onderdelen van de toeristisch-recreatieve  sector aan bod  komen. Op het programma staan zowel uitgaand en inkomend toerisme als recreatie en ontspanning dichtbij huis.

De praktijkgerichte aanpak wordt gegarandeerd door de ruime stage-ervaring die de studenten opdoen (korte en lange periode) evenals het gecoachte projectmanagement onder de vorm van cases die in team en in samenwerking met het werkveld worden uitgewerkt.

De student Toerisme- en Recreatiemanagement werkt aan een gezonde onderzoeksattitude . In het 1ste jaar worden onderzoeksvaardigheden aangereikt die verder getraind worden in het 2de jaar. In het 3de jaar bewijst de student dat hij of zij zelfstandig een praktijkgericht (markt)onderzoek kan uitvoeren (via de bachelorproef).

De studenten werken mee aan het praktijkgericht onderzoek dat door de structureel onderzoeker verbonden aan de opleiding wordt gevoerd.

CDS, september 2014