3 weken stage bij het Vlaamse Overheid

 Allereerst wil ik de Vlaamse Overheid bedanken dat ze me de kans hebben gegeven om mijn stage binnen hun onderneming te doen. Het was een leerrijke, constructieve en fijne periode. Voor mijn studies in de richting Office Management moest ik een bedrijfsstage lopen met als bedoeling mijn opgedane kennis toe te passen in de bedrijfswereld. De mondelinge toelichting gebeurt in het Nederlands.

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van het beleid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zijn de belangrijkste organen. Sinds de hervorming Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) op 1 januari 2006 in werking trad, wordt de term Vlaamse overheid ook gebruikt als verzamelnaam voor  alle overheidsadministraties van de Vlaamse regering.

Binnen mijn stagebedrijf kreeg ik meestal de basistaken te doen van een office manager. Voordat ik met een taak kon beginnen, kreeg ik altijd eerst een duidelijke uitleg. De bedoeling was dat ik zelf te werk ging met de gegeven taken en dat ik er iets van kon leren.
De  taken werden niet alleen door mijn stagementor gegeven maar konden ook door de rest van de afdeling gegeven worden. Met een Outloukaccount kon heel de Afdeling Juridisch Kenniscentrum me contacteren en met mij communiceren om me taken te geven.
Ik moest aan werk gaan met verschillende informaticaprogramma’s zoals Word of Excel en ik had uiteraard ook administratieve taken zoals het klasseren van documenten en het archiveren. Qua informatica heb ik heel veel bijgeleerd. Veel uitleg kreeg ik over programma’s zoals Adobe Acrobate XI Standard, PDF Split & Marge, Knipprogramma, Elisa en Acces. 

Wat betreft alle taken die ik kreeg van de medewerkers van het kantoor, ben ik ervan overtuigd dat ik mijn best heb gedaan om ze allemaal op een correcte manier uit te voeren.  Ik heb mijn manier van functioneren bij het uitvoeren van opdrachten kunnen aanpassen aan de verwachtingen van mijn stagementor wanneer dit noodzakelijk was. Het grote pluspunt van mijn stage is de begeleiding gedurende mijn de drie weken. Ik werd altijd goed ondersteund en gemotiveerd. Alle taken werden op een duidelijk manier uitgelegd en geformuleerd.

Dankzij mijn stage-mentor, mevrouw Joelle Lhoest heb ik heel veel bijgeleerd gedurende de drie weken stage. Mijn stage was de moeite waard en het was een uitstekende voorbereiding voor de komende jaren. Gedurende mijn stage heb ik de kans gekregen om het bedrijfsleven van binnenuit te leren kennen. Ik bedank De Vlaamse Overheid om mij als stagiaire geaccepteerd te hebben, maar ook de Erasmushogeschool die me in mijn opleiding de kans gaf een leerrijke stage te lopen.

Nisrine Ben Azzouz