6 weken stage op de Europese Commissie

Ik heb dit jaar stage gelopen bij de Europese Commissie. De Europese Commissie houdt zich vooral bezig met het opmaken van voorstellen voor nieuwe Europese wetgevingen en voert de beslissingen van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit. Daarnaast heeft de Commissie ook andere taken, zoals het opstellen van nieuwe wetgevingen, het beheren van het EU-beleid, het uitdelen van de EU-financiering, de EU-wetgevingen tot stand houden en het communicatiekanaal van de EU zijn. De taken van de Commissie worden o.a. door ambtenaren, juristen, economen en vele andere die verdeeld zijn in afdelingen die DGs worden genoemd. Elke afdeling dekt één of meerdere takenpakketten. 

Ik was bij DG COMM, dus bij de Corporate Communication Contracts and Services. Zij houden zich bezig met de zakelijke diensten en ondersteunen de bedrijfscommunicatie. DG COMM is één team die in drie diverse sectoren is verdeeld. Ze hebben namelijk de Graphic design sector, de Framework Contracts en de Interinstitutional Relations and Access to documents. 

 

Mijn taak was vooral het ondersteunen en helpen van deze drie sectoren. Daarnaast had ik ook andere taken die ik dagelijks en/of regelmatig moest uitvoeren. Zo moest ik o.a. deelnemen aan vergaderingen, conferenties en workshops. Voor de meesten vergaderingen, workshops en  conferenties moest ik notuleren. Naast het bijwonen van vergaderingen heb ik ook geholpen bij het organiseren van drie workshops. Zorgen voor de administratie (documenten klasseren; vergaderstukken printen, nieten, aan de deelnemers uitdelen; stukken in het archief actualiseren,…), werken met nieuwe programma’s, dagelijks nieuwsberichten lezen, mails beantwoorden en/of sturen, brieven en kranten aan de Head of units brengen enz maakten ook deel vanmijn takenpakket.  In tegenstelling tot wat ik dacht voordat ik mijn stages startte, is dat elke dag hier anders is. Elke dag komen er nieuwe opdrachten binnen of moet er voor in de komende dagen een opdracht worden geleverd.

Naast het bijleren van nieuwe zaken wou ik ook mijn Engels versterken, zowel schriftelijk als mondeling. Vroeger moest ik altijd naar mijn woorden zoeken tijdens een conversatie, terwijl dat ik nu veel vlotter kan meepraten. Ik heb tijdens mijn stage mijn Engels schriftelijk en mondeling kunnen versterken, want alles gebeurde hier in het Engels. 

Het was een leuke en leerrijke ervaring.