A brand new building: Silver Tower

Sinds 3 jaar ben ik tewerkgesteld bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is een van de Brusselse instellingen bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Bijna 1600 medewerkers verdeeld over zes besturen, op vier sites, beheren zeer uiteenlopende bevoegdheden om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Een greep uit onze opdrachten:

  • de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen;
  • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
  • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
  • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
  • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
  • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
  • de acties van de besturen coördineren en de besturen ondersteunen aan de hand van een adequaat human resourcesbeleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

Ikzelf werk als project assistente op het project “Be Connected”. Het project begeleid de verhuis van ongeveer 1400 Brusselse ambtenaren naar een nieuw gebouw; namelijk de Silver Tower. De Silver Tower is momenteel nog in constructie door Ghelamco. Als assistente van het PMO-team, coördineren we alle sub-projecten (timing, risico’s, validatie,…) die moeten ondernomen worden om de verhuis tot een goed eind te brengen. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend; van de indeling en het meubilair van het gebouw tot de implicatie en change management van nieuwe werkmethoden. (NWOW).

http://overheidsdienst.brussels