A day @ SHT

Allereerst zou ik graag de directie van SHT bedanken dat ik deze leerrijke stage mocht doen. Ik ga jullie via deze weg een dag toelichten uit mijn stage. SHT of de Sport- en Handelsschool Turnhout is een ASO TSO BSO school ingericht door de Stad Turnhout. Deze school richt zich op sportrichtingen, handelsrichtingen en publiciteit. Ik heb mijn middelbare carrière op deze school gedaan en ben steeds met plezier naar school gegaan. Mijn dag verliep als volgt:

 • 08:00 Begin van de werkdag! Receptiewerk
  • Taken: telefoon opnemen, zieken noteren, laatkomers registreren
 • 09:20 Ondersteunend werk opvoeders
  • Systematiseren van gegevens, telefoons opnemen, correspondentie, klasseren …
 • 12:00 Wacht lopen
  • Wacht lopen in eetzaal, aanwezigheden controleren en ook op speelplaats wachtlopen
 • 13:00 Ondersteunend werk op secretariaat en projectwerk voor onderdirecteur
 • 16:30 Werkdag zit erop

Als project heb ik een campagne samengesteld. Ik heb bedacht om lagere scholen aan te schrijven en hen te informeren over welke leerlingen van hun bij ons school lopen en welke richting ze doen. Ik voegde dan ineens ook wat promotiemateriaal toe om hun 6de-jaars te motiveren te kiezen voor SHT.

Dit was hoe een dag er van mij uitzag tijdens mijn stage.

 

De school gelegen in het groen