Allereerste stage bij VLM

Ik kreeg de gelegenheid om mijn eerstejaars stage te lopen bij de Vlaamse Landmaatschapppij. De VLM werd 75 jaar geleden opgericht. Het is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met de structuur van een nv. Zij maken deel uit van onze raad van bestuur. De VLM behoort tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid . Hun grootste doelen in Vlaanderen zijn: omgevingskwaliteit rectificeren, aanmoedigen van duurzame bemesting, beheerovereenkomsten aansluiten met agrariërs ect. De hoofdvestiging ligt in Brussel maar het VLM beschikt nog over andere zetels. Ik was tewerkgesteld op hun hoofdzetel te Brussel in het afdeling Landinrichting en Grondenbank als projectondersteuner. Tijdens deze stage heb ik veel bijgeleerd over de werking van het bedrijf, hoe alles daar verloopt en over de taken die ik heb kunnen uitvoeren. Gedurende de drie weken dat ik daar aanwezig was kreeg ik als voornaamste taak het helpen met hun verhuis. Hun toenmalige vestiging was een gebouw in het Guldenvlieslaan en sinds ze een heleboel papierwerk hadden moest ik meestal archiveren. Af en toe werden er mij andere taken toegewezen maar archiveren was wel wat ik daar het meest moest doen. Mijn stagementor, begeleider en andere collega’s waren zeer vriendelijk en behulpzaam. Meteen werd ik op mijn gemak gezet en voelde ik me goed in de team. Ik en een andere medestudent werden allebei aangenomen door dezelfde stageplaats. We kregen een bureau en gingen samen onze taken verrichten. Daardoor heb ik mijn stage beter beleeft want het was fijn om deze ervaring te delen met een andere student.

De Vlaamse Landmaaatschappij