Auteursarchief: carleen.mese

Stage bij de lokale politie van Dilbeek

Voor mijn drieweekse stage mocht ik bij de lokale politie van Dilbeek werken. Deze is
gelegen in de Stationsstraat 283 te Dilbeek. Het beschikt over twee politiehuizen die
recht tegenover elkaar liggen. Je hebt dus het operationeel centrum en het administratief
centrum. In het operationeel centrum vind je het onthaal, interventie, dienst wapens …
In het administratief centrum vind je wijkwerking, lokale recherche, Jeugd & Gezin,
logistiek … Bij de lokale politie van Dilbeek zijn de visie, misse en waarden heel
belangrijk voor de werking van het korps. Ze hebben drie visies waar ‘blauw’ de kleur
van hun logo centraal staat. ‘Meer blauw’ op straat zorgt ervoor dat ze voldoende
zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar zijn. ‘Blauw beter’ wil zeggen dat ze probleem-,
resultaat- en klantgericht werken. ‘Beter blauw’ houdt in dat ze beschikken over
bekwame en betrokken medewerkers die optimaal ondersteund worden om voortdurend
te leren en te groeien. Hun missie is bouwen met de inwoners en hun partners aan
veiligheid. Ze werken, onder de verantwoordelijkheid van hun overheden, aan het
voorkomen en bestrijden van misdrijven, het handhaven en herstellen van de openbare
orde en het verlenen van nazorg. Hun waarden staan gelijk aan de letters van Dilbeek.
Discreet, Integer, Loyaal, Beleefd en Beheerst, Eerlijk, Empathisch en Kordaat. Ook hun
motto zegt genoeg “Als de politie niet dient, dient zij tot niets!”

Tijdens mijn stage heb ik dankzij de commissaris veel mogen doen. Ik heb mee mogen
vergaderen en hier notulen van proberen maken. Ook op administratief vlak heb ik goed
mijn bijdrage mogen leveren. Ik mocht alle proces-verbalen inscannen naar het archief.
Via het computerprogramma moest ik dan kijken of de computer alles gescand had.
Hierna moest ik een stempel en de datum van die dag noteren rechts vanonder op het
proces-verbaal zodat ze konden verstuurd worden naar het gerecht. Ook heb ik aan het
onthaal een paar keer mensen mogen ontvangen en de telefoon mogen opnemen. De
mensen die zich kwamen aanmelden aan het onthaal moesten verplicht hun
identiteitskaart afgeven. Via hun naam moest ik hen dan opzoeken in het ANG of ze al
gekend waren voor eerdere feiten. Ook heb ik de kans gekregen om mijn eigen affiche te
maken. Jaarlijks tijdens de kerstperiode gaat de lokale politie van Dilbeek rond met
affiches die aantonen dat ze meekijken en altijd aanwezig zijn. Een soort van
waarschuwing voor boeven. Ik ben benieuwd of ze ook effectief deze affiche zullen
gebruiken. Ik heb ook een paar keer mogen meerijden met interventie wat natuurlijk wel
heel spannend was. 

Affiche

Dit was mijn eerste stage ooit en ik had deze nergens anders willen beleven. Iedereen
was heel vriendelijk en behulpzaam. Ik zou deze stage wel niet aanraden voor een
langere periode. Er is veel werk dat ze niet uit handen kunnen geven omdat het echt te
delicaat is. Hierdoor waren er soms wel momenten dat ik mij verveelde en nutteloos
voelde maar de commissaris loste dit altijd op met extra opdrachten. Het is zeker een
sector waar ik volgend jaar voor mijn stage ook zou naar op zoek gaan.