Auteursarchief: deniz dolek

Stage bij Eva vzw, Schaarbeek

We hebben voor het vak IT-skills de opdracht om een blogbericht te schrijven i.v.m. onze stage. Het ging om een stageperiode van 3 weken in een zelfgekozen onderneming die een link heeft met office management.

Ik heb mijn stage gedaan in het kader van mijn studierichting bij Eva vzw. Ik werkte op de afdeling Office Management en Boekhouding. De afkorting van Eva vzw is Emancipatie Via Arbeid vereniging zonder winstoogmerk. Het hoofddoel van Eva vzw is de socio-professionele integratie te bevorderen met aandacht voor diversiteit en gender. Door deze twee aspecten zorgen ze voor een kwaliteitsvolle en bereikbare dienstverlening voor hun klanten. Om hun doelen te bereiken ontwikkelt en ondersteunt Eva vzw initiatieven binnen het kader van de solidaire economie.

De solidaire economie verdedigt de gelijkheid tussen de mensen (recht op wonen, recht op zorg, recht op onderwijs, opvang, werk, …). Deze verdediging doen ze door de initiatieven die voor kleine klussen zorgen en het plaatsen van energiebesparende maatregelen, de opvang van baby’s en peuters, de zorg voor het welzijn en het wonen van senioren, het aanbieden van buitenschoolse opvang en het verzorgen van catering. Op basis van dit traject, vergroot Eva vzw de kansen- en keuzemogelijkheden van de medewerkers, klanten en buurtbewoners. Dit doen ze door de projecten die zij gerealiseerd hebben.

 

Wenst u graag meer info over Eva vzw? Surf dan op https://vzweva.be/

 

Hieronder vindt u een afbeelding van mijn stagebedrijf.