Auteursarchief: hamza.benabid

Voorstelling stageplaats: Adecco

Ik heb mijn stage gelopen op de AFC-center Dienstencheques in het hoofdkantoor van Adecco in Groot-Bijgaarden te Brussel. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik mij wou verdiepen in de wereld van Human resources.

Better work, better life

Adecco ontstond in het jaar 1996 door de fusie van twee toen bestaande rekruteringskantoren. Namelijk het Zwitserse Adia en het Franse Ecco. Door deze woorden samenvoegen werd de huidige Adecco ontstaan.

Adecco heeft trouwens doorheen de jaren grote voorruitgang gemaakt wat betreft het inspelen op de arbeidsmarkt en is intussen uitgegroeid tot een internationale gerespecteerde onderneming.

Daarnaast staat Adecco erom bekend om zich sterk te richten op het personeel en dit is iets wat mij tijdens mijn stage ook zeker is opgevallen. Dit kon ik afleiden uit de kernwaarden van Adecco. Het was dan ook geen verassing om te horen dat ze al 3 jaar achter elkaar de Great Place To Work award gewonnen hebben.

Great Place to Work-enquête, is een grootschalige enquête onder werkgevers in de EU voor wie de werknemers centraal staan in hun bedrijf.

Ik kan dus besluiten dat ik uit mijn stage veel heb bijgeleerd en vooral bestaande competenties heb kunnen versterken die mij als toekomstige officemanager ongetwijfeld nog van pas zullen komen.

Vooral de ontspannen bedrijfsfeer die binnen Adecco heerst en de waarden van de organisatie zorgde ervoor dat ik iedere dag met veel zin naar Adecco ging.

Tuesday, Pizzaday?

Hamza Benabid.

Het imago van de Office Manager

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van de taak van een office manager. Men denkt dat koffie zetten, mapjes klasseren, notities uittypen en de telefoon opnemen zowat de enige dingen zijn waar een office manager zich mee bezig houdt. Dit eenzijdige beeld is strookt namelijk niet met de werkelijkheid. De office manager van nu werkt sturend en faciliterend in plaats van uitvoerend en dienend. Men kan hem of haar zelfs de rechterhand of de regisseur van de manager noemen.

De huidige office managers zijn uiteraard niet tevreden met hun imago. Uit onderzoek blijkt dat bijna zever op tien office managers zich ondergewaardeerd voelen en vinden dat hun beroep meer aanzien verdient. Ze willen absoluut van het clichébeeld af en willen hun managers duidelijk maken dat een goede office manager meer in zijn of haar mars heeft dan het vervullen van aloude secretariële taken. In het eisenpakket voor office manager worden namelijk dezelfde hoge eisen gesteld als aan managers

Een manager heeft binnen zijn bedrijf het meeste macht maar staat natuurlijk zelf ook onder invloed van anderen. Ook van zijn office manager want hij of zij beheert bijvoorbeeld zijn agenda. Hij/zij neemt neemt namelijk zeer veel werk uit handen van de manager.
Het gaat hier dus eigenlijk over een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en respect. Het slechte imago hieromtrent is dus echt wel een steek in de rug voor de office managers.

3 Tips om als Office Manager om te gaan met stress

Eén van de eigenschappen van een Office Manager is om stressbestendig te zijn. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met deze 3 tips hoop ik jullie in de toekomst wat stressbestendiger te maken. Om stress aan te pakken moet je eerst weten wat stress eigenlijk is.

Wat is stress?
Stress betekent niets anders dan spanning of druk, dit kan alles zijn wat ons gevoel van welzijn bedreigt, bijv. situaties waarbij we geëvalueerd worden of onzekerheid.

Tip 1: Sport

Dit is niks nieuws, vrij iedereen weet dat sporten zowel goed is voor de lichaam als voor de geest. Sporten zorgt er voor dat je hersenen genotsstoffen vrij laat. Deze zorgen ervoor dat je uw goed voelt.

Tip 2: Bespreek problemen tijdig

Niet zeggen wat er op je lever ligt kan ervoor zorgen dat stress zich ontwikkeld. Probeer dus zo assertief mogelijk te zijn en bespreek je problemen altijd op tijd.

Tip 3: Structuur

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk is om een structuur te ontwikkelen. Dit kan ervoor zorgen dat je sneller gefocust ga werken en minder stress gaat voelen.E-mail-stress-werk

Alvast bedankt om te lezen,
Hamza Benabid.

Is Office Management een knelpuntberoep?

Er zijn drie oorzaken die een beroep tot knelpuntberoep maken. Bij de eerste gaat om een kwantitatief tekort waarbij te weinig studenten voor de richting office management kiezen en dat zorgt dus voor een te lage uitstroom.Een tweede is er ook het kwalitatief tekort, wat betekent dat er wel kandidaten zijn, maar ze niet beschikken over het gevraagde profiel en de vereiste competenties. Een derde oorzaak is dat er ongunstige arbeidsomstandigheden zijn zoals een laag loon, het stressaspect, … en daardoor zijn er minder kandidaten.

Het beroep office manager behoort tot de kwalitatieve groep. Er zijn dus wel kandidaten maar ze beschikken dus niet over de gevraagde bekwaamheden.

In het vak Management Support dat men in het eerste semester van de opleiding office management krijgt, ziet men dat tegenwoordig managers niet meer naar mensen zoeken die bepaalde talen beheersen en/of bepaalde competenties (hard skills) hebben, maar dat ze gaan rekruteren via soft skills (persoonlijkheid).

Competenties zijn dus belangrijker want men eist nu zelfstandige, proactieve en georganiseerde office managers.

Stage bij het Sint-Guido-Instituut

Het Sint-Guido-Instituut of zoals één het in 2010 noemde “de school van Lukakuis een school

gedragen door drie stevige zuilen: het algemeen onderwijs (ASO), het technisch onderwijs (TSO) en het beroepsonderwijs (BSO). Zoals Erasmus heeft het Sint-Guido-Instituut verschillende campussen namelijk:

 • De Itterbeekselaan
 • Het Sainte-Adresseplein
 • De Verheydenstraat
 • De Dokter Jacobsstraat

Ik zelf loop tijdens mijn drie weken stage in de Dokter Jacobsstaat. Daar zit ik op het secretariaat waar ik verschillende en gevarieerde taken uitvoer als het ingeven van afwezigheden in informat tot het uitdelen van brieven en sancties (strafstudies).

Ik heb ook routinetaken die ik dagelijks uitvoer:

 • ReceptieMensen ( bijvoorbeeld laatkomers, ouders…) onthalen
 • Telefoon beantwoorden
 • Toetsen en taken kopiëren
 • Materiaal (boeken, beamer…) uitlenen
 • Klasseren en archiveren

Een secretariaatsmedewerker in het Sint-Guido-Instituut is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en de opvolging van de studenten. Om af te ronden kan ik 100% zeggen dat er dagelijks kennis nazindert.

Hamza Benabid

 

Stage bij het Sint-Guido-Instituut

Het Sint-Guido-Instituut is een school die drie richtingen aanbiedt: het algemeen onderwijs (ASO), het technisch onderwijs (TSO) en het beroepsonderwijs (BSO). Zoals Erasmus heeft het  Sint-Guido-Instituut verschillende campussen voor verschillende richtingen namelijk:

 • De Itterbeekselaan houdt zich bezig met leerlingen van het eerste leerjaar B en 2 graad verzorging.
 • Sainte-Adresseplein is verantwoordelijk voor leerlingen van de 2de graad handel, toerisme en Sociale en technische weten- schappen. Maar ook voor de derde graad BSO, TSO, ASO en voor de specialisatiejaren
 • Verheydenstraat
 • In de vestiging in de Dokter Jacobsstraat vind je het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar, de 2de graad Verzorging – voeding en de onthaaklas- anderstalige nieuwkomers