Auteursarchief: linda van ginckel

Het einde komt in zicht

Mei 2019, het derde jaar van mijn bachelor Office Management in het werktraject in de Erasmushogeschool Brussel, campus Bloemenhof.
De voorbije 2 jaar kreeg je eerst mondeling en daarna met behulp van wat foto’s een kijk op mijn job in de Erasmushogeschool Brussel. Trouwens tevens de plek waar ik de opleiding volg.

Het waren 3 inspannende jaren maar ze vlogen voorbij. Het einde komt dus in zicht.
Er is gezwoegd, gevloekt maar ook gelachen. Soms was het fijn om in de klas te zitten, soms wou je dat je eerder weg kon.

Maar alle voor en tegens bij elkaar opgeteld, kan ik het enkel maar aanraden om gewoon te doen, mocht je er over denken van de opleiding te volgen en toch nog twijfelen.

Als slot volgt een video die mijn reisweg, de belangrijkste ruimtes op de campus en een klasmoment in beeld brengt.
Dank aan allen die dit mogelijk maakten en ondersteunden.

Linda Van Ginckel
11 mei 2019

 

Bedrijfsbezoek Tour & Taxis: Facility Management & General Services

Op woensdag 17 oktober brengen we in het kader van Facility Management & General Services een geleid leerbezoek aan Tour & Taxis vanaf 10h00.

We komen samen in het Noordstation om 9h20 in de inkomhal aan de hoofdingang, richting WTC, Simon Bolivarlaan en Koning Albert II-laan (zoek de Starbucks Coffee Shop). We begeven ons dan samen in groep naar de locatie van Tour & Taxis.

Ik suggereer je ter voorbereiding van het bezoek de uitgebreide en aantrekkelijke website van dit bedrijvencentrum te consulteren.

Het bedrijvencentrum Tour & Taxis is vanuit de invalshoek van Facility Management om meerdere redenen een interessante site. Ik suggereer je tijdens het bezoek aandacht te schenken aan volgende aspecten:

  1. Welke aspecten van ‘duurzaam ondernemen’ ontdek je tijdens het bezoek van het bedrijvencentrum? Welke aspect van duurzaamheid is sterk aanwezig in gebouwbeheer van deze site?
  2. Hoe slaagt Tour & Taxis volgens jou erin hospitality en gastheerschap te realiseren ten aanzien van externe en van interne klanten?
  3. Welke plaats krijgen volgens jou in het ruimtebeheer respectievelijk centrale en decentrale voorzieningen?
  4. Op welke trends en ontwikkelingen ben je van mening dat het bedrijvencentrum inspeelt of zelfs vooruitloopt?

Jan Alen

 

Campus Bloemenhof bij het Bloemenhofplein

In het tweede jaar Office Management is er een stage van 6 weken voorzien. Dit geldt enkel voor de reguliere studenten en niet voor de werktrajectstudenten. Ik vorm hierin echter een uitzondering omdat de opleiding op mijn eigen werkplek wordt gegeven en diezelfde mensen mij niet mogen beoordelen op mijn EVC’s en EVK’s wat normaal bij ‘werktrajecters’ de procedure is.
En dus liep ik vanaf 19 februari tot 30 maart stage op campus Bloemenhof, gelegen aan het Bloemenhofplein.

Departement MMM is met 1500 studenten de grootste campus van de Erasmushogeschool Brussel en heeft 7 bachelor opleidingen, waaronder Office Management. De campus ligt in het centrum van Brussel, op loopafstand van de grote markt en het centraal station.

Tijdens mijn stage waren er drie grote projecten waaraan ik moest werken.
Allereerst was het de bedoeling dat ik de evaluatie- en invulformulieren van de opleiding voorzag van de juiste formules en velden, wat ze gebruiksvriendelijker maakte en ook professioneler oogde.
De tweede opdracht was een onderzoek naar de impact van de CLIL methode op het taalniveau van de afgestuurde studenten. CLIL is wanneer niet-taalvakken worden gegeven in een andere taal dan het Nederlands. Om dit onderzoek te kunnen doen, moest ik, met behulp van meneer Lapeere,  vanuit bamaflex de deliberatiecijfers van alle office management studenten van de voorbije 5 jaar halen en deze met elkaar vergelijken in grafieken. In het voorbereidende werk om aan de juiste gegevens te komen, kroop best veel tijd en er was ook wel wat experimenteren nodig met grafieken en draaitabellen alvorens we een duidelijke kijk op de zaak kregen. 
Tot slot werd ik ook als technische ondersteuning ingeschakeld bij het project ‘Blended learning’ dat de Erasmushogeschool opstart op alle campussen. Op onze campus is de coördinator van het project Lisa Maene en samen met haar probeerden we door het organiseren van overlegmomenten met de opleidingen, te bepalen met welke projecten we de komende tijd van start kunnen gaan.

Naast die drie grote taken waren er nog allerlei kleine zaken waarbij ik kon bijspringen.
Ik hield toezicht bij testen in de informaticalokalen, assisteerde in een workshop voor de studenten van journalistiek en bij de telefonische stagecontacten van 1 OM , vertegenwoordigde het werktraject op de eerste opendeurdag en notuleerde bij de opleidingsvergadering van Office Management.

Vooraf leken zes weken stage op eigen werkplek best lang om boeiend en uitdagend te houden maar door de input van heel wat mensen en het vertrouwen dat ik kreeg om te mogen deelnamen aan toch wel belangrijke projecten, maakten dat de tijd voorbij vloog.
Blended learning blijf ik ook de komende periode opvolgen en de formulieren van de opleiding zijn ook nog niet helemaal klaar. Die werk ik nog verder af omdat je als office manager ook verantwoordelijk bent voor een goed eindresultaat.

Tot slot nog wat foto’s om mijn verhaal wat meer ‘kleur’ te geven.

 

 

Bezoek aan FOD Sociale Zekerheid

Op 17 november 2017 brachten we met het tweede jaar Office Management

een bezoek aan de Finance Tower in Brussel waar het FOD Sociale Zekerheid gevestigd is.
Het FOD Sociale Zekerheid is de Belgische stem inzake sociaal beleid op nationaal en internationaal vlak. Voor particulieren zorgen zij voor de toekenning van een aantal sociale rechten zoals bij voorbeeld uitkeringen voor personen met een handicap.

Het FOD is een rolmodel voor het Nieuwe Werken.

Bedrijfsbezoek Integrated Facility Manangement

In het kader van Integrated Facility Management brachten we met de studenten van het derde jaar Office Management een leerbezoek aan NNOF Nearly New Office Furniture en D&C Services.

De bedrijven NNOF en D&C Services zijn vanuit de invalshoek van Facility Management om meerdere redenen interessante bedrijven.
Hieronder vind je alvast een sfeerbeeld van onze dag.

Bedrijfsbezoek Tour & Taxis: Facility Management & General Services

Op maandag 30 oktober brachten de studenten van het 2e jaar Office Management een geleid leerbezoek aan Tour & Taxis.

Het bedrijvencentrum Tour & Taxis is vanuit de invalshoek van Facility Management om meerdere redenen een interessante site.
Aan volgende aspecten werd extra aandacht geschonken.

  1. Welke aspecten van ‘duurzaam ondernemen’ ontdek je tijdens het bezoek van het bedrijvencentrum?
  2. Hoe slaagt Tour & Taxis volgens jou erin hospitality en gastheerschap te realiseren ten aanzien van externe en van interne klanten?
  3. Welke plaats krijgen volgens jou in het ruimtebeheer respectievelijk centrale en decentrale voorzieningen?
  4. Op welke trends en ontwikkelingen ben je van mening dat het bedrijvencentrum inspeelt of zelfs vooruitloopt?

Werken op campus Bloemenhof

Al ruim elf jaar werk ik op campus Bloemenhof van het departement Media, Management en Maatschappij. De campus is de grootste campus van de Erasmushogeschool Brussel en bevat zeven bacheloropleidingen wat neerkomt op een totaal van ongeveer 1500 studenten.

Aanvankelijk werd ik aangenomen als medewerkster voor het Studielandschap, wat bestaat uit een bibliotheek- en een mediatheekgedeelte. Mijn job is daardoor erg gevarieerd.

Studenten journalistiek in de televisiestudio

Naast het dagelijkse baliewerk en de uitleenadministratie van boeken, volg ik ook de tijdschriftenabonnementen op en verzamel ik alle stageverslagen en bachelorproeven van de verschillende opleidingen.
De cursus- en handboekenverkoop aan de studenten behoort ook tot mijn verantwoordelijkheden.

Het mediatheekgedeelte wordt voornamelijk gebruikt als lokaal binnen de opleiding journalistiek en bevat montagecellen, een radio- en televisiestudio en een redactieruimte.
Vanwege de betrokkenheid bij die opleiding breidde mijn job in de loop der jaren uit en werd ik  medeontwerper van de website van journalistiek en helpdesk naar de studenten toe bij het posten van hun artikels en het bewerken van hun fotomateriaal.

Nieuwe uitdagingen zijn erg belangrijk voor mij en op de hogeschool vind ik die steeds weer wat het werken er leuk en afwisselend maakt. Ik heb er fijne collega’s en er zijn nauwelijks of geen dagen waarbij ik er tegenop zie om naar mijn werk te komen.

Momenteel ben ik begonnen aan de bachelor opleiding Office Management voor het werktraject, die ook op onze campus wordt georganiseerd. Een nieuwe uitdaging voor de komende drie jaren en hopelijk met een mooi einde. Ik houd jullie op de hoogte…

 

Bedrijfsbezoeken & workshops

Dit bezoek had betrekking op de FOD Sociale Zekerheid, gevestigd in de Finance Tower aan de Kruidtuin. De FOD Sociale Zekerheid geldt als de pionier en trendsetter voor de openbare diensten in België inzake Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken houdt ondermeer in dat de inrichting van de organisatie aangepast wordt aan het soort werk en het soort gebruik dat de medewerkers ervan willen maken en nodig hebben. Het Nieuwe Werken houdt ook in het zogenaamde tijd- en plaats-on-gebonden werken. Dit betekent dat de medewerkers over ruime mogelijkheden en faciliteiten beschikken om thuis te werken of op elke andere plaats dan in de kantoren van de dienst zelf. 80% van de medewerkers van de organisatie doet aan telewerken. De FOD Sociale Zekerheid heeft ook een heel ingrijpende en snelle ontwikkeling ondergaan inzake documentmanagement en de organisatie van de archieven. Tevens werd het Human Resource Management ingrijpend gewijzigd. De managementstijl legt de nadruk op respect, verantwoordelijkheid, welzijn, delegatie van bevoegdheden, autonomie en teamwork.

 

Bedrijfsbezoek in het kader van Integrated Facility Management

Op 23 november bracht het derde jaar van Office Management een geleid bedrijfsbezoek aan NNOF en D&C Services in Vilvoorde.
Deze bedrijven ondersteunen andere bedrijven bij reorganisatie, verhuis en interne verhuis, alsook met kantoorinrichting, aankoop van kantoormeubelen en het herstellen, hergebruiken en transformeren van bestaand kantoormeubilair voor nieuwe doeleinden.

Eerst was er een presentatie voorzien met een uiteenzetting over de bedrijven. Later volgde een rondleiding in het bedrijf. De kantoren, het magazijn, de ateliers en werkplaatsen werden daarbij bezocht.