Auteursarchief: lise.verbeuren

Functie bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. De opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bestaan onder andere uit:

 • de duurzame economie en werkgelegenheid ontwikkelen;
 • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
 • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
 • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
 • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
 • zorgen voor algemene samenhang in onze werking, onze acties en diensten coördineren om de besturen bij hun opdrachten te ondersteunen aan de hand van logistieke en IT-ondersteuning alsook een adequaat humanresourcesbeleid.

Ik startte mijn loopbaan bij de GOB als dossierbeheerder binnen de directie Human Ressources bij de cel “Opleiding”. Vanaf september 2018 werkte ik halftijds als project assistente voor het project Be Connected en vanaf maart 2020 voltijds. Dit project was verantwoordelijk voor een nieuwe huisvesting voor 1800 personeelsleden. De naam van het project weerspiegelt de wens van de Directieraad om de besturen van de GOB te verbinden en te verzamelen, zowel geografisch door hen in één gebouw onder te brengen als via modernere werkmethodes die de samenwerking tussen de personeelsleden moeten bevorderen. Onze opdrachten bestonden uit overheidsopdrachten opmaken voor een gebouw, opvolgen van de werf, implementeren van nieuwe werkmethodes, macro en microplannen maken, oude gebouwen terugbrengen naar de oorspronkelijke staat, change management, IT, communicatie naar de personeelsleden en externe communicatie, het verhuizen van de personeelsleden, de opvolging van eventuele “kinderziektes” van het gebouw, opmaken van SLA’s, … .

Ik nodig u uit om het introductiefilmpje van ons nieuwe gebouw te bekijken: de Iris Tower. De Iris Tower heeft 32 verdiepingen en is 137 meter hoog. Er zijn 7 ondergrondse verdiepingen waar er zich parkings, oplaadstations, douches en archieven bevinden. Daarnaast beschikt het gebouw over een fitnessruimte, een meeting center, een cafetaria, een koffiebar, een Single Service Point, een polyvalente ruimte, …  .

Sinds april 2021 ben ik aan de slag op mijn nieuwe functie als assistente van de adjunct-secretaris-generaal. Bij deze functie voer ik administratieve en organisatorische taken uit zoals onder andere opmaken van verslagen, mailbox en agendabeheer, beheer van documenten en inkomende post, handtekeningen, opvolgen van personeelsleden en evaluaties, vergaderingen organiseren, … . In deze functie moet ik mij nog wat inwerken en vooral veel bijleren. Ik heb gelukkig een zeer fijn team en leidinggevenden. Ik ben dan ook zeer posifitief over mijn huidige en toekomstige loopbaan bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel! 

 

A brand new building: Silver Tower

Sinds 3 jaar ben ik tewerkgesteld bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is een van de Brusselse instellingen bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Bijna 1600 medewerkers verdeeld over zes besturen, op vier sites, beheren zeer uiteenlopende bevoegdheden om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Een greep uit onze opdrachten:

 • de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen;
 • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
 • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
 • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
 • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
 • de acties van de besturen coördineren en de besturen ondersteunen aan de hand van een adequaat human resourcesbeleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

Ikzelf werk als project assistente op het project “Be Connected”. Het project begeleid de verhuis van ongeveer 1400 Brusselse ambtenaren naar een nieuw gebouw; namelijk de Silver Tower. De Silver Tower is momenteel nog in constructie door Ghelamco. Als assistente van het PMO-team, coördineren we alle sub-projecten (timing, risico’s, validatie,…) die moeten ondernomen worden om de verhuis tot een goed eind te brengen. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend; van de indeling en het meubilair van het gebouw tot de implicatie en change management van nieuwe werkmethoden. (NWOW).

http://overheidsdienst.brussels