Categoriearchief: 1 om

Werken bij Actiris

Sinds dit jaar ben ik studente Office Management. Ik heb er voor gekozen om deze studie te combineren met werken. Ik volg het werktraject in afstandsonderwijs. 
Ik werk al 3 jaar bij Actiris. Actiris is een overheidsbedrijf in Brussel. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. De bestaansredenen van Actiris zijn: “het recht op arbeid voor elke Brusselaar uitvoeren en de Brusselse werkgelegenhiedsgraad doen stijgen”. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ik werk als administratief bediende op de dienst Vrijstellingen.  Werkzoekende kunnen een vrijstelling aanvragen voor het hernemen van studies of het volgen van een stage zonder dat ze daardoor hun werkloosheidsuitkeringen verliezen.  Op mijn dienst binnen Actiris sta ik in voor het behandelen van de dossiers die de werkzoekenden binnenbrengen bij hun uitbetalingsinstelling. Onze dienst staat in voor het nakijken van de voorwaarden om van een vrijstelling te mogen genieten en het toepassen van de reglementeringen. Het is een  administratieve job. Met ook dagelijks het beantwoorden van telefoons, het opstellen en beantwoorden van  e-mails,.. Kopiëren en klasseren en archiveren van de behandelde dossiers. Ik werk er al 3 jaar met veel plezier en dat ook mede door mijn toffe collega’s! Hier onder vindt u een foto van onze dienst. We zijn niet met zoveel maar dat maakt het ook des te fijner!

Lisa Vanden Berge
1 OMWT

Stage bij de Vlaamse overheid

Wij studenten Office Management hadden de opdracht om een blogbericht te schrijven in verband met onze stage voor het vak IT-Skills. Wij moesten gedurende 3 weken stage lopen in de administratieve sector. De stageperiode vond plaats van 5 februari tot en met 23 februari.

Ik liep stage bij de Vlaamse overheid, in het departement Financiën en Begroting. Ik werkte in drie verschillende diensten namelijk de facilty, de dienst derdegeschillen en de dienst informatiebeheer.

De vlaamse overheid oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse provincies en in Brussel. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van het beleid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Parlement en de de Vlaamse Regering zijn de belangerijkste organen.

Binnen mijn stagebedrijf kreeg ik meestal de basistaken te doen van een office manager. Voordat ik met een taak begon, kreeg ik altijd eerst uitleg van mijn collega’s. De bedoeling was dat ik zelf te werk ging met de gegeven taken en dat ik er iets van kon leren. De taken die ik voor de organisatie moest doen op mijn stage waren vaak repetitief. Vaak moest ik documenten controleren, scannen, aanpassen. Ik werkte vaak met Word en Excel. Maar soms moest ik ook de telefoon opnemen en computers controleren.

Het was voor mij een heel interessante en leerrijke stage, nu weet ik meer over de Vlaamse overheid. Na 3 weken stage heb ik goed kunnen observeren en kan ik concluderen dat een Office Manager een zeer belangrijk rol in een bedrijf speelt. Hij moet voldoen aan meerdere criteria.

Bron: Vlaanderen.be, ‘de vlaamse overheid’. Internet, 23/05/2018, https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/logo/logos

Kijkstage bij Profile Reclame

Ik moest dit jaar geen stage lopen, daarom ga ik het hebben over mijn kijkstage bij Profile Reclame.

Profile Reclame is een flexibel en klantgericht reclamebureau dat gevestigd is in Meerbeke, Ninove. Het bedrijf was eerst in Herne gevestigd en ze zijn onlangs verhuisd naar Meerbeke. Het is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en realiseren van publiciteitsplannen. Het bedrijf heeft ook een aantal fullservice-diensten, o.a. lichtreclame, lichtkranten, gevelprojecten, beletteringen, vlaggen, spandoeken, banners, reclamepanelen, webdesign of een sterk logo en huisstijl. Het is een klein bedrijf dat zeer gericht is op kwaliteit. De logo Profile staat voor Present, Realistisch, Ondernemend, Fantastisch, Innovatief, Lumineus, Effectief. Profile is een actieve onderneming die actief is in reclamebureaus.

De website geeft wat meer informatie over het bedrijf, hoe ze tewerk gaan, welke diensten ze hebben. Er staat ook een routeplanner, waarop het adres van het bedrijf te vinden is, zo kunnen klanten het bedrijf makkelijk terugvinden. Realisaties zijn ook te zien op de site, dit zorgt ervoor dat klanten een zicht hebben op hoe kwaliteitsvol en hoe creatief de ontwerpen zijn.

Bij vragen kan men het bureau via de site contacteren, het telefoonnummer staat ook vermeld op de site, telefonisch contact opnemen is dus ook mogelijk. Het bureau kan ook via hun Facebook-pagina worden gecontacteerd.

Bij het lopen van mijn tweedaagse kijkstage bij Profile Reclame, heb ik veel bijgeleerd. Mijn verwachtingen kwamen duidelijk overeen met mijn ervaringen bij deze kijkstage. De werknemers hadden me zeer goed ontvangen en waren vriendelijk. De werknemers moesten samenwerken om zo tot een kwaliteitsvolle en goede resultaat te komen.

Receptioniste bij Le Berger Hotel

Ik, Sara Hbili heb als eerstejaars OM studente in een hotel mijn stage kunnen lopen. Mijn stageplaats ‘Le Berger Hotel’ bevindt zich aan de Naamsepoort in Brussel. Het is een hotel dat geïnspireerd is uit de jaren 30 en een art deco stijl heeft. Ik heb verschillende kamers mogen bezoeken gedurende mijn stageperiode, maar dit is natuurlijk niet mijn hoofddoel als stageloper. Als stagiaire zit ik aan de receptie van het hotel.

De receptie is het knooppunt van de organisatie met veel verantwoordelijkheden en is evenwel de plaats waar ik het eerste contact met de hotelbezoekers heb kunnen maken. Deze stap is zeer belangrijk omdat dit het imago van het bedrijf beïnvloedt. Na het verwelkomen van de gasten is mijn volgende taak om ze in te checken. Het laatste indruk dat ik als receptioniste kan maken, is tijdens het out checken van een klant. Deze twee taken zijn de hoofdtaken van een receptionist.

Naast het uitstralen door een fysiek contact te houden met de gasten, kunnen de bezoekers telefonisch of via mail het hotel contacteren. Hier is het even belangrijk om een gepaste en correcte taalgebruik toe te passen, zo goed mogelijk de klant helpen, goed ernaar luisteren en dit allemaal met een glimlach (ook al zien we die niet).

Aan de balie moet het altijd proper en geordend zijn of anders kan de receptionist niet correct zijn werk doen. Ik heb verschillende taken moeten uitvoeren en zeer georganiseerd moeten zijn om alles onder controle te houden. De software waarmee het hotel samen meewerkt heet Protel. Dankzij deze software kan men reservaties maken en bijwerken indien nodig.

Ik heb een leerrijke stage kunnen lopen omdat het ook mijn eerste stage ooit is. Mijn skills zijn in een positieve zin geëvolueerd. Ik heb de job kunnen leren en die goed kunnen uitvoeren dankzij mijn collega’s en manager.

stage BVBA Jucan en AG

Als student in het eerste jaar van het office management, begon ik mijn stage van 3 weken in een bedrijf in Sint-Truiden en Landen. Echter deze stage van 3 weken staat me toe om mijn vaardig­heden te testen en een vergelijking te maken tussen theoretische toepassing en praktische toepassingen in office management.

In het kader van mijn stage wou ik mijn stage bij een verzekeringsmaatschappij realiseren (AG Insurance) die de uitdaging in het beheer van de verzekeringspolis aangaat, wat ik ideaal vind om mij nog sterker te maken als toekomstig office manager.

Beschrijving stageplaats:

AG is een van de grote filialen in België en de oudste die nog bestaat. AG Insurance is een Belgische verzekeringsmaatschappij die zowel levens- als niet-levensverzekeringen (auto, brand, ongevallen, hospitalisatie, burgerlijke aansprakelijkheid, …) en aanvullende pensioenen aanbiedt. Ze is sinds 1824 aanwezig op de Belgische verzekeringsmarkt en richt zich zowel op particulieren als op zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen. AG Insurance verdeelt zijn producten enkel via zijn partners (makelaars, Fintro-agenten en de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank). Wat groepsverzekeringen betreft, worden bepaalde grote ondernemingen rechtstreeks bediend.

Hieronder beschrijf ik de specifieke functies, die ik moest invullen, waaronder ICT, interne en externe communicatie, archieven, telefonie, correspondentie.

De balans van deze stage is positief omdat ik tijdens mijn stage bijna geen ongemakken heb gevoeld. Ik ervaarde een aangename gemoedstoestand tijdens mijn stage. Een vrien­delijk team, een beschikbare manager/trainer en een uitstekende sfeer onder het perso­neel externe communicatie, archieven, telefonie, correspondentie.

voor meer info kunt je de website raadplegen https://www.aginsurance.be

 

 

Stage bij Eva vzw, Schaarbeek

We hebben voor het vak IT-skills de opdracht om een blogbericht te schrijven i.v.m. onze stage. Het ging om een stageperiode van 3 weken in een zelfgekozen onderneming die een link heeft met office management.

Ik heb mijn stage gedaan in het kader van mijn studierichting bij Eva vzw. Ik werkte op de afdeling Office Management en Boekhouding. De afkorting van Eva vzw is Emancipatie Via Arbeid vereniging zonder winstoogmerk. Het hoofddoel van Eva vzw is de socio-professionele integratie te bevorderen met aandacht voor diversiteit en gender. Door deze twee aspecten zorgen ze voor een kwaliteitsvolle en bereikbare dienstverlening voor hun klanten. Om hun doelen te bereiken ontwikkelt en ondersteunt Eva vzw initiatieven binnen het kader van de solidaire economie.

De solidaire economie verdedigt de gelijkheid tussen de mensen (recht op wonen, recht op zorg, recht op onderwijs, opvang, werk, …). Deze verdediging doen ze door de initiatieven die voor kleine klussen zorgen en het plaatsen van energiebesparende maatregelen, de opvang van baby’s en peuters, de zorg voor het welzijn en het wonen van senioren, het aanbieden van buitenschoolse opvang en het verzorgen van catering. Op basis van dit traject, vergroot Eva vzw de kansen- en keuzemogelijkheden van de medewerkers, klanten en buurtbewoners. Dit doen ze door de projecten die zij gerealiseerd hebben.

 

Wenst u graag meer info over Eva vzw? Surf dan op https://vzweva.be/

 

Hieronder vindt u een afbeelding van mijn stagebedrijf.

Stage Ago Jobs & HR

Ik ben een eerstejaarsstudent in Office Management aan de Erasmushogeschool te Brussel. We hebben gedurende een periode van drie weken stage moeten lopen om te zien hoe het echt is in het bedrijfsleven, hoe dat alles verloopt. Voor mijn stage koos ik voor een interimkantoor namelijk Ago Jobs & HR, in Ukkel.

Ago Jobs & HR is een interimkantoor dat zowel kantoren heeft in België als in Frankrijk. Ze helpen studenten en werkzoekenden die op zoek zijn naar een job als bedrijven die op zoek zijn naar personeel. Mijn stagementor  is de Office Manager van het kantoor in Ukkel. Ik heb geen specifieke plaats waar ik werk omdat het een heel kleine kantoor is en we zijn daar misschien maar met 5 personen. Samen met mij is er nog een stagiaire die dezelfde dag als ik begonnen is maar zij zit dan ook op hogeschool maar in het Frans en nog 2 studenten die regelmatig voor Ago Jobs werken die de werking van het kantoor kennen. Omdat mijn stagementor er niet altijd is, word ik begeleid door een consultant, zij is dan de vaste werknemer die daar werkt, maar als mijn stagementor er wel is word ik ook door de twee begeleid en ook door de twee andere jobstudenten dus is dat geen probleem voor mij.

Gedurende mijn stageperiode hield ik me veel bezig met alle administratieve gedeelte, hetzij rekrutering, prospectie, behandeling van e-mails, telefoon,… Ik deed ook sollicitatiegesprekken en dit vond ik echt super interessant. Naast het administratieve gedeelte is er ook een commercieel deel, dit wil zeggen dat ik opzoek moest gaan naar nieuwe klanten, of zelf naar onze klanten ging om papieren in orde te brengen enz.

Dit was een heel leerrijke ervaring voor mij. Ik heb veel zaken bijgeleerd die ik niet wist, en ik had ook heel veel verantwoordelijkheden en dit vond ik juist goed. Verder was er ook een heel leuke sfeer op het kantoor. Iedereen kwam heel goed overeen met elkaar en alles verliep heel goed. Ik was zeer tevreden over mijn stage bij Ago Jobs & HR en dit is zeker een aanrader voor anderen.  

Stage Lucerna College Anderlecht

Voor mijn opleiding Office Management heb ik in het 2de semester stage gelopen in Lucerna College Anderlecht.

Lucerna College is een Vrije Nederlandstalige secundaire school in Anderlecht. Het is een Vlaamse onderwijsinstelling. De doelstelling van de school is het toepassen van goede praktijkvoorbeelden uit het goede onderwijssysteem in Vlaanderen in één school. Dit om de slaagkansen van jongeren in het hoger onderwijs te laten toenemen.

Voor meer informatie verwijs ik naar het officiële adres: http://www.lucerna.be/startpagina.html

Tijdens mijn stage heb ik verschillende taken uitgevoerd, zoals:

 • administratie
 • Post
 • Telefoon
 • Receptie en onthaal
 • Agenda
 • ICT
 • Financiën
 • Interne en externe communicatie
 • Functioneren in het Nederlands en in het Frans

Persoonlijk vind ik dat ik een heel goede stagiaire was. Ik ben heel leergierig. De taken die mijn stagementor uitlegde, leerde ik heel snel.
Ik ben heel tevreden dat ik zonder mijn stagementor ook heel goed kon werken. Ik heb zo drie keer zonder mijn stagementor gewerkt. Zelfstandig en in team werken is geen probleem voor mij.

Ik vond het heel plezant om in een school stage te lopen. Je hebt veel contact met de leerlingen en met de leerkrachten. Het is tof om met contact te komen met de leerlingen, om naar hun te luisteren en hun te helpen of af en toe eens toezicht houden als een leerkracht afwezig is. Maar soms is het echt wel niet makkelijk om toezicht te houden, want sommige leerlingen zijn niet beleefd, ze luisteren niet naar u, ze blijven constant Frans te praten, dan moet je dus streng zijn en roepen, wat niet plezant is.

Stage ProClean Group

Het is belangrijk om ervaring te hebben voordat je ergens gaat solliciteren. Hoe kan dat? Door stage te lopen in verschillende bedrijven, organisaties, instellingen, enz.

Voor mijn eerste stageplaats koos ik een kleine BVBA[1], ProClean Group, een  schoonmaakbedrijf gevestigd te Evere, Brussel. ProClean Group is een kleine BVBA met een korte verticale structuur. Er is maar één bestuurder en één office manager die de volledige administratie in handen hebben. Naast het bestuur heeft deze BVBA een aantal arbeiders, een aantal onderaannemers[2] en een aantal zelfstandigen[3]. De klanten zijn divers, namelijk bedrijven, ondernemingen, woningen, parkeerplaatsen, enz.

ProClean Group biedt de volgende diensten aan;

 • klassieke schoonmaak (keukens en toiletten),
 • schoonmaak kantoren (bureautafels, stoelen, computerschermen en opslagkasten),
 • glazenwasserij,
 • shamponeren van tapijten,
 • gemene delen poesten (trappen, liften, ingangen, voorraadruimtes en afstootruimtes),
 • parkings
 • eindschoonmaak (na renovaties, gebouwenuitbreidingen en inrichtingswijzigingen).

Ik heb veel geleerd tijdens deze stage! Mijn samenwerking met de office manager was heel goed, boeiend, interessant en ik heb veel van haar geleerd. 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken; http://www.procleangroup.be/?lang=nl

[1] BVBA: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
[2] Onderaannemer : persoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs. (N.N. Onderaannemer http://www.encyclo.nl/begrip/Onderaannemer Datum van raadpleging: 28 februari 2018)
[3] Zelfstandige : Iemand die voor eigen rekening werkt en niet onder een baas staat .  . (N.N. Zelfstandige http://www.encyclo.nl/begrip/Zelfstandige Datum van raadpleging: 28 februari 2018)

Stage: Axxicom Airport Caddy

Ik ben een eerstejaarsstudent Office Management op de Erasmushogeschool Brussel. In het kader van ons opleiding zullen we voor een periode van drie weken stage lopen om op die manier meer voeling te krijgen en een idee te vormen over de realiteit van de job, de wereld van een Officemanager en hoe het bedrijfsleven in mekaar zit. Hiervoor kregen we de kans om zelf een stageplaats te kiezen. Ik heb ervoor gekozen om stage te lopen bij het HR-department van Axxicom Airport Caddy, gelegen in de luchthaven van Zaventem. 

Axxicom Airport Caddy biedt op luchthavens in Nederland, België en Frankrijk persoonlijke assistentie aan passagiers met verminderde mobiliteit op de luchthaven. Axxicom Airport Caddy begeleidt u bij vertrek op een veilige en comfortabele manier vanaf parkeerplaats naar uw vliegtuig en/of bij aankomst van het vliegtuig naar de aankomsthal of parkeerplaats. Deze assistentie is kosteloos en u kunt deze aanvragen 24/24u en 7/7 bij de boeking van uw vlucht en minimaal 48 tevoren aanvragen bij uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij. Om een goede dienstverlening te garanderen maakt Axxicom Airport Caddy gebruik van een eigen ontwikkeld planningsysteem. De dispatch en de passagiers assistent staan via een PDA-systeem continu met elkaar verbonden.

Gedurende mijn drie weken stage heb ik heel wat taken kunnen uitvoeren. Ik hield mij vooral bezig met al wat administratie was, vergaderingen bijwonen, mails beantwoorden, communicatie met medewerkers … Mijn verwachtingen voor deze stage waren vooral mijn talen bijschaven, een uitgebreid takenpakket hebben en een aangename werksfeer. 

Het was een aangename werksfeer en een  leerrijke stageplaats waar ik veel heb bijgeleerd en waar ik nu de kans heb om als student te werken zowel op de vloer als op het HR-department. Ik kijk er alvast naar uit om in het tweede jaar een nieuwe ervaring op te doen.