Categoriearchief: 2 om

Stage bij de politieke partij Ecolo-Groen

Logo fractie Ecolo-Groen

Als tweedejaarsstudent Office Management aan de Erasmushogeschool Brussel, kregen we de opdracht om in het kader van het opleidingsonderdeel “STAGE en POP” een stageplaats te zoeken. Aldus heb ik zes weken stage gelopen, van 19 februari t.e.m. 30 maart 2018, voor de politieke fractie Ecolo-Groen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het Federaal Parlement op het secretariaat van de fractie. De fractie EcoloGroen is een samenstelling van de politieke partij Ecolo en de politieke partij Groen. De twee partijen besloten om als een eenheid op te komen in het Federaal Parlement.

Na een vergadering van de fractie

Ik keek er naar uit om er een beeld te krijgen over hoe ons democratische staat werkt, en hoe een politieke partij functioneert in ons parlement. Ik wou meer weten over de visie en waarden van de fractie, en zien hoe ze aan de maatschappelijke problemen willen remediëren. Vervolgens, wou ik alles wat ik tijdens mijn opleiding al geleerd heb, in praktijk brengen. Via deze stage, wou ik mezelf beter leren kennen, nieuwe kwaliteiten ontdekken en gekende kwaliteiten verbeteren, om zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

De belangrijkste taken uit mijn takenpakket waren taken gelinkt met het organiseren van   evenementen. Meetsal was mijn rol puur ondersteunend. Ze hebben me ook de opdracht gegeven om een evenement zelfstandig te organiseren, namelijk een colloquium over de hervorming van het vennootschapsrecht.  Verder heb ik een persbericht mogen vertalen van het Nederlands naar het Frans, die later ook gepubliceerd werd in ‘Le Soir’.

Ik ben heel dankbaar om de kans gekregen te hebben om stage te lopen bij de fractie Ecolo-Groen. Alles was super goed georganiseerd. De mensen waren allemaal heel vriendelijk en stelden me meteen op mijn gemak. Het was een heel leerrijke stage waar ik heel veel voldoening uitgeput heb. 

De deelname aan de 20km van Brussels voor een goed doel

Ik werk als Officemanager voor BlackRock, dat is een internationale financiële instelling, en wij hebben een jaarlijkse traditie om iets terug te doen voor de bevolking in de vorm van vrijwilligerswerk of een donatie.

Dit jaar hebben wij gekozen om een donatie te doen, maar ook tevens een teambuilding, een goede inspanning bewerkstelligen voor een aantal collega’s. Wij hebben meegedaan aan de 20 km van Brussels en iedereen kon ons financieel ondersteunen met een bijdrage voor het aantal gelopen kilometers van onze groep.

De directie heeft ook besloten dat het bedrag dat wij uiteindelijk zouden ophalen verdubbeld zou worden. Wij hebben in totaal rond 4.000 euro’s opgehaald.

Ons gekozen doel was het ‘Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ASBL’, Het huis van de kinderen. De beheerders zijn mevrouw Pascaline Lemaire en de heer Dominique van Remoortel.

In het centrum van Brussel, werd de ’Children’s Home’ Koningin Marie-Henriette VZW, opgericht in 1863 en is ook bekend onder de naam van “De Pijl”. Het verwelkomt en begeleidt kinderen van 0 tot 14 jaar (18 jaar voor kinderen in moeilijke gezin), veel van de gezinnen verkeren in grote moeilijkheden van welke aard dan ook.

Het Huis van de Kinderen van vandaag, bestaat uit 6 verschillende afdelingen die op dezelfde plek werken in nauwe samenwerking:

De diensten zijn goedgekeurd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 4 maart 1991 met betrekking tot jeugdhulp (www.aidealajeunesse.cfwb.be):

De Heck (S. A. A. E.)

Springplank (S. A. I. E.)

De Pertuis (C. O. O.)

Het Huis van de Kleine (S. A. A. E.)

Deze diensten zijn onderworpen aan de naleving van de code of ethics van de Jongeren (www.deontologie.cfwb.be)

De Naschoolse opvang van de Pijl

De Crèche van de Pijl

Ongeveer 200 kinderen zijn aan het Huis toevertrouwd en zij verblijven in kleine eenheden en zo’n 140 mensen werken er in multidisciplinaire teams.

Verdere informatie over deze Brusselse project vindt u op

http://www.lafleche14.be/

La Flèche – Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette asbl
Rue de la Flèche 14
1000 Bruxelles

Tél. : 02 203 30 92
Fax : 02 203 42 82

Email : info@lafleche14.be

 

Mijn stage bij het UZ Brussel

Beste lezer

Dit academiejaar heb ik stage gelopen bij het UZ Brussel.
Een Nederlandstalig universitair ziekenhuis dat in het noorden van Brussel is gelegen naast de ring te Jette. Het ziekenhuis is makkelijk te bereiken via de snelweg of met de bus en binnenkort tevens ook de gloednieuwe tram 9 van Simonis naar het UZ. Het ziekenhuis telt ongeveer 850 bedden en heeft meer dan 50 000 consultaties per jaar. Zowat alle takken van de gezondheidszorg zijn hier te vinden.

Ik liep stage bij de dienst KIO-consultaties. KIO staat voor Kassa-Inschrijving-Opnames. Zoals de afkorting al zegt bestond mijn taak er dus voornamelijk uit om mensen in te schrijven, gegevens bijwerken en wegwijs maken doorheen hun traject in het ziekenhuis. 

Ik start ’s morgens telkens om 8u. Ik groet mijn collega’s en begin meteen te werken.
Eventjes aanmelden op het KWS en het kassasysteem en dan kunnen we beginnen.
De patiënten hebben hun identiteitskaart meestal al klaar waardoor ik heel snel informatie kan oproepen uit de database. Bij elke consultatie verifieer ik ook nog eens of alle gegevens nog wel up-to-date zijn, zoniet, dan pas ik ze aan. 

Als dat allemaal in orde is, print ik een aanmeldingsformulier aan waarop staat bij welke dokter en dienst de patiënt een afspraak heeft. Wij gebruiken in het UZ Brussel een routenummersysteem in plaats van met kleuren te werken. Veel patiënten ervaren dit wel als iets moeilijk. 

Na de consultatie komt de patiënt terug naar de balie en betaalt hij zijn consultatie. 

In sommige gevallen is het wel iets ingewikkelder dan dat, bij dagopnames komen er ook hospitalisatieverzekeringen aan te pas. Hiervoor moet ik bij de verzekering zelf informatie opvragen en de patiënten hieromtrent correct informeren. 

Ook een zeer belangrijke taak is het ‘lopen’. Dit noemen we zo omdat we dan onze bureaustoel verlaten en in een witte doktersjas de patiënten in de inkomhal verwelkomen en helpen met het zelfinschrijvingssysteem of gewoon iemand de weg wijzen. 

Als de middag aanbreekt ga ik met de collega’s eten in het personeelsrestaurant. Hier worden dagelijks verschillende menu’s aangeboden die voor ieder wel wat wils hebben. Als er nu toch eens iets is dat je niet lust, kan je ook gewoon een broodje nemen of een stuk fruit. Een menu kost 3,50 EUR. 

Na de middag neem ik terug de routine van de voormiddag op tot 16u20. De namiddagen zijn doorgaans wel iets rustiger dan de voormiddagen. 

Bedankt voor uw aandacht.

Waarom Office Management op Erasmushogeschool Brussel?

Dit jaar is mijn 2e jaar Office Management op de Erasmushogeschool Brussel. Ik ben gestart in Handel in mijn secondaire school. Mijn wiskunde was niet zo goed, maar mijn talen waren iets beter en ik was ook meer geïnteresseerd in talen dan in wiskunde. Daardoor heb ik voor Handel-Talen gekozen. Het logische gevold van Handel-Talen is Secretariaat-Talen. Zo ben ik in deze richting terechtgekomen.  

 Omdat ik tijdens mijn secundaire opleiding Secretariaat-Talen gestudeerd heb, wist ik meteen dat ik voor Office Management ging kiezen. Ik vond het logisch om in dezelfde richting te blijven dan gedurende mijn secundaire schooljaren, aangezien het mij echt interesseerde.

De keuze van mijn richting stond al vast. Ik moest nu nog kiezen tussen Odisee en Erasmushogeschool Brussel. Beide scholen bieden deze opleiding aan en van beide scholen had ik veel positiefs gehoord. Om eindelijk mijn keuze te maken, heb ik deelgenomen aan info- en openlesdagen. Ik vond de sfeer in Erasmushogeschool Brussel hogeschool beter en de   leerkrachten leken zeer hulpvaardig. Hier ben ik dus!

Office Management biedt veel lessen aan die interessant zijn en die je goed voorbereiden voor het bedrijfsleven zoals de talen, IT, Bedrijfsmanagement, Event management, Travel management enz. Het zijn allemaal zeer leerrijke onderwerpen. Een diploma van het hoger onderwijs in zak hebben is belangrijk voor mij. Ik vind dat het meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Binnen de opleiding Office Management heb je elk jaar de mogelijkheid om stage te lopen in een bedrijf van jouw keuze. Vanaf het tweede jaar is het zelfs mogelijk om in het buitenland stage te lopen. Hiermee kan je je echt voorbereiden op het beroepsleven. Het is ook de perfecte manier om jezelf te leren kennen en om jouw voorkeuren te ontdekken. Is teamwork iets voor mij? Zie ik mezelf later in deze afdeling werken? Ben ik meer een leader of een volger?

De opleiding heeft mij tot nu toe veel bijgeleerd. Mijn talen zijn bijvoorbeeld al veel beter geworden dan wanneer ik in het 1ste gestart was. Tijdens de groepswerken van dit jaar en voorbije jaar, heb ik niet alleen geleerd om in team te werken, maar ook om beter te notuleren tijdens vergaderingen, om een goed verslag te schrijven en om meer assertief te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmushogeschool.be/nl

Stage Media Markt 2018

Ik heb dit jaar stage gelopen bij Media Markt Saturn. Media Markt is een Duitse winkelketen die opgericht is in München in het jaar 1979. Ze zijn gespecialiseerd in consumentenelektronica. Consumentenelektronica bestaat uit: White Goods (wasmachines, diepvriezen, koelkasten, …), Brown Goods (tv’s, dvd-spelers, videorecorders, …) en Grey Goods (computers, printers, scanners, …). Media Markt is actief in 14 Europese landen. De winkelketen heeft meer dan 500 vestigingen in het totaal, waarvan 29 in België.

Mijn stageplaats bevindt zich in Zellik en is een nogal groot kantoor. In mijn team alleen, zijn we met 15 werknemers, met elk zijn eigen bureau. Op elke verdieping is een zaal beschikbaar waar de werknemers documenten kunnen kopiëren, scannen, printen en faxen. Op de gelijkvloers, naast de receptie, bevinden zich enkele automaten met warme dranken, die beschikbaar zijn voor de werknemers en voor de bezoekers.

Ik loop stage in de HRM-afdeling. HRM staat voor Human Resources Management, in het Nederlands ‘personeelsbeleid’. Dit departement is in het algemeen verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers binnen een organisatie. Als werknemers zich goed voelen in een bedrijf, zal het gemakkelijker naar betere prestaties leiden. HRM heeft natuurlijk ook andere taken, zoals het rekruteren en ontslagen, helpen en begeleiden van werknemers, organiseren en coördineren van functioneringsgesprekken, de payroll, enz.
Mijn stagementor, Ulrike Uyttersprot is de HR Officer.

In deze afdeling moest ik documenten klasseren, archiveren, vertalen, gegevens invoeren op de computer, werken met het Microsoft-pakket, enz. Ik heb ook aan een Jobbeurs deelgenomen in de hogeschool Thomas Moore in Limburg.

Naast het werken in de HRM-afdeling, was ik ook receptioniste. Als receptioniste heb je als taak om de bezoekers op een respectvolle en professionele manier te ontvangen en te informeren. Aan de receptie krijg je ook als taak om de vergaderzalen te beheren. Als iemand een vergaderzaal nodig heeft, komt ze naar mij toe en moet ik weten voor hoeveel mensen ze een vergaderzaal nodig heeft, wanneer, voor hoe lang en dan moet ik nakijken welke zaal beschikbaar en geschikt is.

Dankzij mijn stage bij Media Markt heb ik meer over mezelf kunnen leren. Het heeft me meer inzicht gegeven over welke type werk ik later graag zou willen doen.

Examensecretariaat KCB enters the 21st century

Het studenten/examensecretariaat aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel is een leuke bende. Krijg je nu nog geen zin om bij ons te komen studeren? www.kcb.be

Het examensecretariaat zit ook vol initiatieven. Het heeft wat overtuigingskracht gevergd, maar uiteindelijk kreeg ik dan toch een GO. Eindelijk gaat het examensecretariaat van het Koninklijk Conservatorium van Brussel online op Canvas. Gedaan met het uithangen van de uurschema’s van de examens uit te hangen Ad Valvas. De grote vraag gaan onze muzikanten hun weg vinden op het internet. Onze studenten zijn niet zo vertrouwd met de computer dan doorsnee student. Laten we het maar op houden dat artiesten niet zo computerminded zijn. Ook docenten vinden het niet zo leuk dat alles nu via de computer gebeurt en niet meer met pen en papier dat in hun persoonlijk bakje gelegd word. Zoals je kan begrijpen een hele uitdaging dus om viraal te gaan. Maar geef nu toe smartphones, I-phones lukt wel dan moeten de instructies op canvas ook wel duidelijk zijn… niet.

“Social Media” stage House of Talents

Ik heb zes weken lang in het tweede jaar Office Management stage gelopen bij House of Talents.

Een typische dag op House of Talents begint voor mij met het aanmelden van de computer en het overlopen van de agenda.

De eerste pitstop van de dag is ook de belangrijkste van de dag. Een goede tas versgemalen koffie uit de koffiemachine. We moeten toch goed wakker zijn om aan onze taken te beginnen! 

Na het bakje energie gaan we verder met de agendapunten die ik de vorige dag heb opgeschreven. Afhankelijk van de vraag die we op dit moment hebben, gaan we naar een specifiek HR Profiel zoeken. Vandaag  gaan we ons voornamelijk focussen op het vinden van Recruiters. Ja de cyclus is echt compleet: een stagiair interne recruitment die een Recruiter gaat zoeken.

Zoals eerder vermeld werk ik dus voor House of Talents, maar deze omschrijving is een beetje te algemeen. Ik werk in de realiteit eigenlijk voor het onderdeel HR Talents.  Binnen HR Talents focussen we ons voornamelijk op het vinden van HR Profielen.

Deze profielen komen niet van nergens. Onze klanten  nemen vaak autonoom met ons contact op, omdat ze op zoek zijn naar een specifiek profiel om hun team te versterken. Als een klant op zoek is naar een HR Profiel dan doen zij beroep op HR Talents, maar als ze ineens een boekhouder zoeken dan doen zij beroep op Financial Talents. Financial Talents is net als HR Talents een onderdeel van House of Talents. De organisatie is zo opgedeeld om ervoor te zorgen dat de verschillende beroepsprofielen die zich op de arbeidsmarkt voordoen, zijn vertegenwoordigd.

We hebben o.a. HR Talents, Financial Talents, Executive Talents, Sales Talents, Digitalents, Care Talents en House of Talents zelf voor interne werving en selectie. Deze Talents richten zich elk op hun eigen niche en werken hand in hand samen met elkaar om klantrelaties en netwerken te onderhouden.

Netwerken zijn heel belangrijk binnen recruitment. De sterkte van het netwerk bepaalt namelijk het verschil tussen zelf een kandidaat plaatsen of de concurrentie een kandidaat laten plaatsen.

Om mijn rol binnen dit gebeuren weer te geven ga ik nu verder met het uitleggen van mijn takenpakket. Na een prioriteit gegeven te hebben aan een beroepsprofiel dat moet worden gezocht kan mijn werk van start gaan. Ik houd mij dan voornamelijk bezig met het afschuimen van de interne databank en de websites van VDAB, Stepstone en Monster search. Deze websites zijn toegankelijk voor werkgevers en geven een populatie die we kunnen gebruiken in onze zoektocht. Tijdens het searchen proberen we ons te beperken tot enkele criteria. Een sterk CV is zeer makkelijk te onderscheiden van een zwak CV. We doen dit soms ook heel subjectief en op basis van onze intuïtie. Bepaalde vereisten werden op voorhand gesteld en dit zijn dan ook onze parameters voor onze zoektocht. Vaak beantwoord niet elke kandidaat binnen een zoekselectie aan deze parameters en deze worden dan geschrapt. Een goed voorbeeld kan zijn de taalvaardigheid van een kandidaat. Vaak zijn we in Brussel op zoek naar een professionele tweetaligheid. Iemand die zelf aangeeft op zijn of haar CV van vijf dagen geleden, dat zijn of haar Frans of Nederlands maar matig is, wordt natuurlijk onmiddellijk geschrapt voor de functie in kwestie. Let op! Iemand die beweert goed tweetalig te zijn wordt hier ook grondig op gescreend vooraleer hij of zij wordt doorgevoerd naar de klant.

Stel dat een kandidaat is gevonden via een van de voorgenoemde kanalen dan gaan we over tot een screening. Deze screening heeft voornamelijk tot doel te polsen en achterhalen wat een potentiële kandidaat echt wilt en welke vaardigheden deze persoon al heeft. Deze screenings geven niet enkel weer welke taken een persoon zou kunnen uitoefen, maar ze tonen ook aan wat het temperament is van een persoon en hoe realistisch de verwachtingen zijn van de persoon.

Het is al gebeurt dat een kandidaat zich spontaan melde voor een vacature die niet bestond in onze database. En voor een functie loonberekening solliciteerde, terwijl deze kandidaat zelf niet haar eigen loon kon berekenen. Het klinkt gek, maar het doet zich voor.

Na een goede screening die matched met de aanwezige vacature(s) wordt de persoon uitgenodigd indien de recruiter bij deze persoon een goed gevoel heeft. Ikzelf gaf zeer vaak aan mijn stagementor Liesbeth mijn gevoel door bij een kandidaat. Er werden dan mini-vergadermomentjes gehouden om deze persoon te bespreken. Indien mijn stagementor potentieel zag in de kandidaat dan ging zij zelf over tot een kort telefoongesprek met de kandidaat en dan nodigde zij zelf de kandidaat uit voor een gesprek.

De gesprekken zelf waren voornamelijk voor mij een moment om te notuleren en de evaluatieformulieren in te vullen. Deze formulieren worden dan later ook doorgegeven.

Naast screenings en searches waren mijn dagen ook vaak gevuld met commerciële activiteiten. Deze activiteiten hadden voornamelijk tot doel de kandidaten te motiveren hun CV te updaten en door te sturen.

Bovenstaande uitleg sloeg weer op een gemiddelde dag bij House of Talents. En tijdens mijn laatste dag wist ik de stage op een zeer fijne manier af te sluiten. De paashaas bezoekt zelfs het werkvolk en dit zorgt er ook voor dat ik mijn stage met een warm en goed gevoel achter mij laat.

https://www.houseoftalents.be

Een dag bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Sinds 2008 werk ik bij de Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement MOW). Meer bepaald Team Communicatie van de Stafdienst. Meer informatie over het Departement MOW vind je terug op de website. Werken voor Team Communicatie is een boeiende aangelegenheid. Het meest aangename van deze job is het uitgebreide netwerk dat je opbouwt. Communicatie is tegenwoordig zowat alom aanwezig en met alles verweven.
Ik kom dus met heel veel mensen binnen onze organisatie in contact. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de administratieve en financiële opvolging van alle communicatieprojecten. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de optimalisatie van de werking van de Stafdienst én de organisatie van ‘ontspanningsmomenten’ binnen onze Stafdienst. Een voorbeeld daarvan is het tweewekelijkse ‘Stafkaffee’ op dinsdag- en donderdagmiddag. Dit is een korte gezamenlijke (koffie)pauze gebaseerd op de Zweedse koffiebreak ‘Fika’. Het is een moment waarbij alle collega’s (zonder verplichting weliswaar) het werk even neerleggen om samen een pauze te nemen. Sinds 1 januari is dit dus geïntroduceerd binnen onze Stafdienst. Dit zorgt voor een leuke ontpanning tijdens de drukke werkdagen!

 

La comptabilité à Jette.

Engagée en tant que employée au sein de la commune de Jette, depuis fin 2011. La commune de Jette fait partie des 19 communes bilingues de la région de Bruxelles Capitale, elle porte le code postal 1090. La maison communal est située au cœur de Jette, Chaussée de Wemmel, 100. L’administration compte approximativement plus de 30 services, entre autres la démographie, l’état civil, affaires sociales, … 

Depuis mon arrivée j’ai eu la chance de travailler auprès de 3 services. J’ai commencé à l’état civil durant 3 ans, ensuite j’ai postulé pour un poste à la centrale d’achat et à ce jour j’ai joint le service de la Gestion Financière et Comptabilité (Ge.Fi.Co.) dirigé par le Receveur communale Vincent Bex. Le Receveur communal a différentes missions, il est chargé sous sa propre responsabilité, d’effectuer des recettes et d’acquitter les dépenses communales. En étant Receveur communal, il porte quotidiennement différents rôles, celui de comptable, de payeur, d’encaisseur, de contrôleur, responsable de l’encaissement, gestionnaire de la trésorerie, des dettes et conseiller financier. 

Le service Ge. Fi. Co est constitué de deux cellules, nous avons la cellule taxes et la cellule dépenses. De mon côté j’ai joint la cellule taxe ou j’occupe la place d’employé administratif niveau C, nous comptons à ce jour 7 personnes auprès de cette cellule.

La cellule taxes a différentes tâches, elle s’occupe principalement de la perception des taxes en se basant sur les règlements communaux. Nous envoyons des avertissements-extraits de rôle à chaque contribuable.  Après deux mois de délais commence le recouvrement des taxes impayées, c’est-à-dire les rappels, sommations et ensuite les dossiers toujours impayées sont envoyés à l’huissier de justice. 

Précisément nous gérons 30 taxes communales. Ces taxes sont réparties sur l’ensemble du personnel de notre cellule. A côté des taxe nous avons aussi la gestion des redevances. Une redevances, est due à la suite de l’exécution d’un service rendu aux citoyens.

Etant donné que j’ai joint l’équipe de la cellule taxe il y a 8 mois, je suis toujours en apprentissage. Mais il y a certaines tâches dont j’ai déjà la responsabilité. Je m’occupe principalement des notifications notaires, des faillites des entreprisses, les taxes bâtisses, bâtiments inoccupés ou inexploités, les heures d’ouvertures pour les débits de boisson et les créances pour l’enseignement néerlandophones. Je répond quotidiennement au téléphone et aux e-mails entrant.

La procédure d’enrôlement des taxes demande un travail rigoureux  et d’une grande précision, c’est-à-dire qu’il faut respecter des délais précis. Nous devons être vigilant au moindre petit détail,  afin d’éviter tout sorte de poursuite judiciaires, à notre encontre. Les sommes de ces taxes varient de petits montants tel que 10,00 € à des grands montant 197.000 €.

Les contribuables de taxes est redevables de factures ont le droit de contester la taxe ou la redevances, par écrit auprès de Collège des Bourgmestre et des Echevins.  C’est contestations sont traiter par le service Juridique.

 

Een dag op het werk

Ik werk op het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, bij het Strategisch Departement, en meer bepaald bij de dienst Gesubsidieerde Projecten. Ik sta, onder leiding van mijn verantwoordelijke, in voor het beheren van de subsidies.

Op een normale werkdag, ga ik ’s morgens met de auto naar het station, waar ik de trein neem om 7 uur. Eens aangekomen in Brussel, moet ik nog de metro nemen en een stukje wandelen. Ik kom om 8 uur toe op het werk. Bij het binnenkomen moet ik punten. Dit kunnen we doen op onze eigen PC of op de PC in de inkomhal. Ik installeer mij eerst en zet mijn PC aan zodat deze al kan opstarten. Intussen ga ik een koffie halen aan de koffiemachine. Zodra de PC opgestart is lees ik mijn mails. In functie van de mails bekijk ik wat er die dag moet gedaan worden en maak ik een takenlijstje. Daarna is het tijd om te beginnen met de taken.

Om 10 uur is er een korte pauze van 10 minuten. Tijdens deze pauze eet ik een stuk fruit.

Na de pauze werk ik verder aan mijn taken.

Om 12 uur neem ik mijn lunchpauze in de refter van het gebouw. Ik neem meestal een pauze van gemiddeld 30 tot 45 minuten. Als het mooi weer is ga ik ook altijd een kort wandelingetje maken.

Na de middag ga ik verder met mijn taken. Om 15 uur is er opnieuw een korte pauze van 10 minuten, en dan eet ik opnieuw een stukje fruit.

Mijn werkdag eindigt altijd om 16 uur. Daarna neem ik de metro naar het treinstation en ga ik met de trein terug naar huis. Om 17 uur kom ik aan in Dendermonde, waarna ik met de auto naar huis rijd.