Categoriearchief: 2 om

Op stage als Office Manager in Ten Weyngaert

Ik ben Lucile en ik heb net 3 weken stage in het Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert gelopen. Het gemeenschapscentrum Ten Weyngaert is een Open Huis en een Nederlandstalige gemeenschapscentrum gelegen in Vorst.  Ik heb hiervoor gekozen omdat het een plaats is waar ik sinds kleins af aan naartoe ga en ik de gemeente vorst wil helpen om te groeien op vlak van cultuur, samenleving, diversiteit,..

Ten Weyngaert organiseert elke maand verschillende activiteiten zoals; wereldkeuken, cinekade boerenbrunch, repaircafé en er loop ook constant een expo die je gratis mag zien. Wekelijks; yoga, stoelenaerobic,.. Als je zelf interesse hebt in activiteiten kan je verder kijken op hun website https://www.tenweyngaert.be/activiteiten-zoeken.

Ten Weyngaert biedt een assortiment van activiteiten die enerzijds nauwelijks aan bod komt binnen een schoolse context voor kinderen en anderzijds voor volwassenen een educatief pakket dat past binnen een Brusselse context. Dit zorgt ervoor dat het een aanbod genereert met dubbel doel: het verwerven en bevorderen van kennis en het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die nuttig zijn binnen het persoonlijk leven van de deelnemers.

Tevens heeft ten weyngaert een groot assortiment van zalen die ze verhuren. Het moet wel altijd voor socio-culturele doeleinden zijn.

Als stagiaire had ik verschillende taken. Elke ochtend had ik een vast ritueel, ik kwam als eerste binnen in het onthaal; deed alle lichten aan, dagplanning ophangen, flyers goedleggen en post ordenen. Ik was ook constant in het onthaal dus aan de telefoon mensen helpen of mensen die langs kwamen ook zo goed mogelijk informeren en helpen.

In het onthaal werkte ik samen met mijn collega Jasmine. Van haar kreeg ik dan kleine taakjes. Eerst toonde ze me hoe dat het moest en vervolgens deed ik dat zelf. Ik kan nu facturen aanmaken via exact en die ook opsturen, met de boekhouding bezig zijn en bepaalde zaken terug vinden. Events plannen en mijn weg vinden op het programma “Yesplan” of nog gebruiksovereenkomsten aanmaken.

Elke maandag vond er een personeelsvergadering die ik steeds bijwoonde en hiervan een verslag moest indienen.

Zoals op elke stagel heb ik ook een paar keer excel moeten gebruiken, die was ook weer een goeie oefening. Ik ben namelijk niet altijd even op mijn gemak als ik op excel moet werken.

Ik kreeg dus in het algmeen veel “kleine taakjes” maar ik kreeg ze in het begin van de week en moest dan zelf mijn planning maken. Prioriteit geven aan de dringendere zaken.

Ik vond Ten Weyngaert een zeer leerrijke stage en hoop dat ik zelf een verschil heb kunnen maken.

Stage bij Vivaldis Interim in Zaventem

Mijn naam is Bonnette Uwera, ik ben 23 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar Office Management. Ik volg het opleiding aan het Erasmus Hogeschool te Brussel. Ik heb dit jaar stage gelopen bij Vivaldis Interimkantoor in Zaventem.

In 1991 opende het allereerste Vivaldis-kantoor. Ondertussen zijn er al 78 verschillende kantoren over heel Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Een interimkantoor is een intermediair bedrijf op de arbeidsmarkt. Het bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en bedrijven die  mensen nodig hebben. Om daar stage te kunnen lopen ben ik op 10 oktober 2019 zelf ter plaatse gaan solliciteren bij Vivaldis, aangezien mijn buurmeisje daar ook in 2017 stage had gelopen. Ik had heel veel goede feedback gehoord van haar, waardoor ik aangetrokken was om daar ook stage te lopen. 

Tijdens mijn stageperiode heb ik verschillende taken mogen uitvoeren.  De eerste taak dat ik kreeg toen ik aankwam, na een algemene rondleiding van het kantoor, was de postbehandeling. Ik heb ook veel administratief werk gedaan. Ik heb klantenbestanden moeten verzamelen en beheren via VDAB. Deze taak voerde ik elke dag uit. Ik heb ook nog veel andere leuke taken kunnen uitvoeren. Helaas werd door de coronacrisis, verschillende maatregels genomen door de overheid. Mijn stages werden bij Vivaldis vroegtijdig stopgezet. Ik heb maar 3 weken stage gelopen in plaats van 6 weken. Ondanks mijn korte periode heb ik toch een aantal taken kunnen uitvoeren en ik heb er ook heel veel bijgeleerd.

Ik heb zeker geen spijt dat ik die stageplaats heb gekozen want ik heb een heel leerrijke ervaring gehad. Ik heb op een leuke manier leren communiceren met potentiële kandidaten die opzoek waren naar een baan. Ik heb ook met een nieuw programma leren werken en dit op een korte tijd. Mijn collega’s waren ook heel erg aangenaam, waardoor ik elke werkdag met een goed gevoel naar het kantoor binnenstapte. WIj hebben samen zeer leuke momenten beleefd. Elke middag zorgden wij ervoor dat wij op dezelfde tijdstip pauze namen zodat het hele team samen kon lunchen. Ik heb echt van deze momenten genoten. Ik zou mijn stageplaats zeker aan mijn medestudenten aanraden in de toekomst. Ik heb er heel veel bijgeleerd!

Stage bij East-West-East Germany

Stage bij East-West-East Germany e.V.
https://www.eastwesteast.de/english/

 

Mijn naam is Jamilé Vargas Moreno, ik ben tweedejaarsstudent Office Management. In het kader van mijn opleiding hebben we de kans om voor een tweede keer op stage te gaan. Deze keer wilde ik graag in het buitenland stagelopen. Sinds 2 jaar doe ik met mijn jeugdhuis uitwisselingsprojecten met een VZW uit Duitsland, East-West-East Germany. Dit is een heel sociaal bedrijf dat zich inzet voor het verbinden en verbreden van de werelden van Europese jongeren. Zo willen ze bijvoorbeeld gelijke kansen bieden aan kansarme jongeren uit voornamelijk Oost-Europese landen door ze een vrijwilligersdienst in Duitsland te laten doen waar ze de kans krijgen om te reizen en kennis te maken met de culturen van West-Europa. Via mijn jeugdhuis heb ik met East-West-East een project gedaan in Georgië over mensenrechten. Daar hebben we met een groep mensen uit verschillende Europese landen als Oekraïne, Tsjechië, Rusland, Duitsland, Polen en nog andere, gediscussieerd over mensenrechten en wat die betekenen.
Via dit project heb ik kennis gemaakt met East-West-East en ben ik nu dus op het idee gekomen om daar stage te lopen voor mijn tweedejaars stage.

Het bedrijf bestaat uit een bestuur met verschillende leden. De eerste voorzitter is Paul G. Gaffron, die al meer dan 40 jaar actief is in het jeugdwerk als gediplomeerd pedagoog. Hij was ook mijn stagementor. Verder bestaat het bestuur nog uit een tweede voorzitter, een secretaris, een kassière en een pr-bestuurslid en een aantal medewerkers. Anders heeft het bedrijf alleen partners en vrijwilligers waarmee ze samenwerken.

Mijn functie binnen het bedrijf was assistent van Paul. Paul leidt het bedrijf en regelt alles, hij heeft contact met de vrijwilligers en organisaties. Hij stimuleert mensen om dingen te ondernemen en begeleid de vrijwilligers en mij als stagiaire heel goed.
Ik kreeg de verantwoordelijkheid om wat meer orde te brengen op het kantoor samen met Olga, dat is een medewerker die heel actief is in de organisatie en meer de zakelijke kant van het bedrijf begeleid. Ook was een van mijn taken om ERASMUS+ applicaties invullen. Dit zijn grote documenten waarin projectaanvragen worden ingediend via een formulier van 40 pagina’s. Deze projectaanvragen worden dan door een Europees comité bekeken en goedgekeurd. 
Onder normale omstandigheden had ik ook een deel van mijn stage meegelopen op het Europees bureau in Hagen, maar door de coronacrisis is dit helaas niet doorgegaan.

Corona crisis

Doordat de coronacrisis tijdens mijn stage is ontstaan heb ik niet zoveel kunnen doen als ik had gewild. Ik heb de dag dat de lockdown bekend werd gemaakt besloten om terug naar België te keren in overleg met Paul. Hij had net besloten om vanaf thuis te gaan werken de aankomende tijd. Dus ben ik teruggekomen om vanuit mijn eigen huis verder te werken aan mijn stage.

Hierdoor veranderde mijn stage significant. Nu moesten we 2 à 3 keer per week conference-calls houden om te bespreken welke werkzaamheden er nog door moesten gaan. Aangezien het bedrijf internationale projecten organiseert konden we niet alle werkzaamheden laten doorgaan. Zo hebben we het Paas-project waar we over klimaatverandering spraken afgelast omdat het niet verantwoordelijk meer zou zijn om zoveel mensen bij elkaar te laten komen.
Er waren echter nog wel dingen die ik vanuit huis kon doen. Ik moest de applicaties voor ERASMUS+ nog invullen en we zijn nog bezig met een project opzetten rond Nieuwjaar en het thema hiervan is het Belang van Vrijwilligers. Hiervoor moest ik dus nog plannen maken en overleggen met mijn collega’s.

Mijn werkdagen varieerde enorm tijdens mijn verblijf in Duitsland. Ik moest niet elke dag op kantoor zijn, soms moest ik naar een cultureel centrum of naar Dortmund om daar te werken. Soms moest ik ook in het weekend werken, dit was dan het uitvoeren van een evenement of project.

Een dag op kantoor zag er als volgt uit:

In de ochtend begonnen we met koffie en praten we over het nieuws. Dit is van belang bij het organiseren van Europese projecten. Er wordt verwacht dat je op de hoogte bent van wat er speelt in Europa. Daarna kreeg ik een taak waar ik dan de hele dag voor had om het af te krijgen. Dit kon bijvoorbeeld zijn applicaties van Erasmus+, planningen maken projecten, boekhouding. Ook moest ik certificaten klaarmaken en de inschrijvingen voor projecten op orde brengen.

Soms waren de taken te groot om in 1 dag af te krijgen en dan kreeg ik een deadline. Soms was dit een specifieke datum en soms bijvoorbeeld het einde van de week. Op deze manier is flexibel werken heel goed mogelijk, soms werkte ik ook ’s avonds nog thuis om mijn taak van de dag af te krijgen.

Hier ben ik te zien in overleg met mijn stagementor.

Nadat ik terug ben gekeerd naar België moest ik een paar keer per week video-overleg houden met mijn stagementor en collega’s. Tijdens deze meetings werden dan taken besproken en verdeeld, kon ik vragen stellen, en werd er overlegt over de projecten die georganiseerd moeten worden. Het was fijn dat ik op deze manier alsnog mijn stage kon afronden en niet hoefde te stoppen met werken. We moesten nog altijd onze projectaanvragen bij ERASMUS+ afronden voor de deadlines en de projecten waar we mee bezig zijn aanpassen of verder organiseren.

Op deze foto is een van onze video-overleggen te zien.

Ik heb veel geleerd in de korte tijd dat ik in Duitsland was en vind het heel jammer dat ik mijn stage niet zoals gepland heb kunnen afronden. Ik zou nog veel meer hebben geleerd als het corona-virus mij niet zou hebben gedwongen om thuis te werken. 

 

Stage TNT Express Chaima El Majnaoui

Stage bij TNT Express

Ik ben Chaimae El Majnaoui, studente Office Management in het 2de jaar. Als tweedejaarsstudent Office Management aan het Erasmushogeschool Brussel, moesten wij een stage lopen gedurende 6 weken. Hiervoor kregen we de kans om zelf een stageplaats te kiezen. Ik heb daarvoor gekozen om bij TNT-stage te lopen omdat ik daar als jobstudent had gewerkt.  Ik heb op het departement Customer Service stagegelopen. Hoe is TNT ontstaan? Ken Thomas startte zijn eigen bedrijf “Thomas Nationwide Transport “met één vrachtwagen.  Ze begonnen hun aanwezigheid in Europa bekend te maken. Ze hebben veel bedrijven op het hele Europese continent opgekocht. In de jaren 2000 werd de naam TNT teruggebracht als een herkenbaarder merk. Het bedrijf bleef gedurende dit decennium groeien en zelfs nog meer uitbreiden door bedrijven in Azië en in andere EU-landen over te nemen. In april 2015 bracht FedEx een overnamebod uit op TNT Express. Op 25 mei 2016 was deze overname een feit. Wat is TNT tegenwoordig? TNT Express is nu een wereldwijd Transportbedrijf. Met een netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 200 landen, is TNT Express in staat voor elke expresbehoefte een oplossing te vinden. Ze bieden levering op dezelfde dag, in de loop van de volgende dag of voor een specifiek uur. TNT Express vervoert wekelijks 3,5 miljoen pakjes, documenten en vrachtzendingen. Ze beschikken over de grootste lucht- en weginfrastructuur voor expresleveringen in Europa en stelt wereldwijd 48.000 mensen tewerk. Hoe verliep mijn stage? Door de Corona-crisis, was mijn stageperiode ingekort naar 3 weken in plaats van 6. Ik had heel uitgebreide taken dus kon ik heel veel doen. De mailbox verdeling was één van mijn dagelijkse taken samen met het verdelen van de OXC’s. Deze zijn zendingen die geblokkeerd zijn wegens een gebrek aan documenten. Er waren dagelijks 80 OXC’s. Ik moest ze binnen het team verdelen zodanig dat iedereen eraan kon werken. Mijn stagementor bood me zelfs een dagje met een chauffeur aan om het praktische gedeelte van TNT mee te leven. Dit heb ik spijtig genoeg niet kunnen doen omdat mijn 6 weken stage ingekort was naar 3 weken. Andere taken die ik deed waren telefoontjes opnemen. Op 11 maart nam TNT nieuwe maatregelen omtrent de corona-crisis. Als stagiair kreeg ik wel toestemming om thuis te werken vanaf al 17 maart.

Blogbericht Soulaimane El Yahyaoui Stage Savviva

Ik ben Soulaimane El Yahyaoui, student Office Management in het tweede jaar aan de Erasmushogeschool Brussel. De bijzonderheid van onze opleiding is dat we vanaf ons eerste jaar al een stage moeten lopen en dit jaar moest was het voor een periode van 6 weken bij het bedrijf Savviva. Wegens de slechte omstandigheden van de corona-crisis moest ik vanaf 16 maart 2020 mijn stage vanuit thuis uit afwerken.

Savviva maakt het leven van mensen/bedrijven makkelijker. Het bedrijf werd in 20

09 opgericht en vindt zijn concept in Zwitserland. Sinds 2009 bieden ze een top kwalitatieve dienstverlening aan particulieren bedrijven en residenties. Savviva is ervan overtuigd dat elke klant belangrijk is en ze zorgen voor een betere werk-privébalans. Het hoofdkantoor van Savviva is in Brussel gevestigd en zijn 24/7 beschikbaar.

Savviva levert 3 verschillende soorten diensten:

 1. Privé conciërge

U hebt het druk en wil meer tijd voor belangrijke zaken in uw leven, Savviva helpt u met het begeleiden van uw dagelijkse leven:

 • Vliegtickets bestellen;
 • Agenda opvolgen;
 • Uw woning en huishouden regelen;
 • Organiseert uw feestjes;
 • Persoonlijke chauffeur;
 • Regelt opvang van de kinderen.

Ze bieden daarnaast ook hun diensten aan mensen die ouder zijn een nood hebben aan extra assistentie.

 1. Bedrijfsconciërge

Met de bedrijfsconciërge zorgt de werkgever een betere werk-privébalans voor zijn werknemers. Savviva zorgt voor hulp op werk:

 • Droogkuis;
 • Strijkdienst;
 • Onderhoud van uw wagen;
 • Opvang voor de kinderen.
 1. Residentiële conciërge

Residentiële conciërge is een dienst waarbij de eigenaar van een residentie een extra service wil aanbieden aan zijn bewoners. Savviva zorgt voor een residentie die niet enkel een verfijnde stijl heeft maar eveneens een buitengewone dienst aanbiedt. Een receptie met een conciërge team om de bewoners te verwennen. Daarenboven heeft de conciërgedienst die ze aanbieden een positieve impact op de waarde van het vastgoed van de eigenaar. Savviva zorgt voor een thuis waar bewoners zich veilig voelen. De conciërge is opgeleid om snel en accuraat te reageren op risicovolle situaties en bezit de nodige discretie, op doe manier garanderen ze een welverdiende rust voor de residentie.

Op 16 maart begon mijn stage vanuit thuis uit. Ik had van residentiële conciërge naar bedrijfsconciërge geswitcht. Ik kreeg spijtig genoeg geen tijd om het werk ter plaatse te kunnen analyseren. Door de COVID-19 besliste BNP-Paribas fortis geen toegang te geven aan de mensen die niet in het bedrijf werken.

Ik kreeg weinig taken, maar ik moest uiteraard wel altijd beschikbaar zijn voor eventuele opdrachten die mij gestuurd werden. Ik moest vooral documenten vertalen en antwoorden op mails die mij gestuurd werden.

Stage bij Gerry Weber

Ik ben Alicia Minne een tweedejaarsstudent Office Management bij de Erasmushogeschool Brussel, dit jaar moeten we in het kader van onze opleiding een stage bij een bedrijf lopen en ik heb gekozen om dit bij Gerry Weber te doen.

Gerry weber, een Duitse multinational kledingmerk, met verschillende vestigingen in Europa waaronder de Belux afdeling waar ik zelf stage heb gelopen in Brussel. De hoofdkantoor van Gerry Weber Belux zit in de trademart. De trademart is een platform voor retail professionals in de Benelux, zelfstandigen mogen daar binnen komen en de merken kiezen die ze in hun winkels willen verkopen daarentegen gaan merken zich daar vestigen voor hun hoofdkantoren.

Gerry Weber volgt altijd de laatste modetrends voor dames op de voet, en daardoor is hun collectie altijd recent. Naast GERRY WEBER, hebben zij ook twee andere modieuze merken, namelijk: TAIFUN en SAMOON.

 • TAIFUN staat voor individualiteit en urban, en spreekt vrouwen aan die zich getrokken voelen door nieuwe mode.
 • SAMOON is hun stylische merk voor vrouwen met een maatje meer. De snitten en hoogwaardige materiaal gebruik, zorgt ervoor dat zij hun kwaliteit ook in groten maten kunnen aanbieden.

Voor het grootste deel van mijn stage zat ik aan de receptie, ik had daar mijn bureau met een computer. Wanneer er mensen binnen kwamen omdat ze afspraak hadden met mijn collega, ontving ik hen graag en meldde ik ze aan mijn collega. Meestal moest ik ook de levringen ontvangen, livreurs konden meestal alleen maar Frans maar dit was geen probleem voor mij sinds ik franstilg ben. Buiten de recptie had ook andere taken, ik ging de post halen, boekte facturen in het boeking systeem, ik zocht informatie op voor klanten, ik hielp met nieuwe verkooppunten te zoeken voor de wholesales team…

Hoe verliep mijn dag? Het was elke dag een routine geworden voor mij, ik kwam aan rond 9uur en sinds mijn bureau aan de ingang was ging ik nog rond om dag te zeggen aan al mijn collega’s. Daarna moest ik voor het eten an de middag zorgen en moest ik nakijken of iedereen iets had besteld als ze het nodig hadden en dan stuurde ik de bestelling door aan de broodjeszaak die ons rond 12uur ging leveren. Elke dag kreeg ik verschillende taken om op de computer te doen, een van de taken die ik het meest heb gedaan was om verkooppunten op te zoeken en op te lijsten in Excel. Ik probeerde elke dag minstens 1 hele fles water op te drinken sinds ik dat altijd vergeet en daar waren er veel flessen ter beschikking naast koffie en royco soepjes. De keuken was recht voor mijn bureau dus ik zag alle collega’s best wel vaak voor mij lopen en soms hadden we een klein babbeltje aan de koffie machine. Anderen hadden liever om eens buiten te gaan roken. Na de middag ging ik de post halen en sorteren en werkte ik dan verder aan mijn andere taken. Mijn dag eindigde rond 17uur, ik ging dan weer rond om dag te zeggen aan al mijn collega’s. 

Het was een leerrijke stage, zelf al heeft het niet lang geduurd door de corona virus. Ik hoop dat ik volgend jaar weer een leerrijke stage kan hebben en nog nieuwe ervaringen hebben.

bron foto: retail detail

Stage Ancienne Belgique

GAMMOUCH RANIA

Dit jaar heb ik stage kunnen lopen in de Ancienne Belgique ( https://www.abconcerts.be/en/), een concerthall niet zo ver van onze campus. Ik heb er gedurende 6 weken de functie van onthaalmedewerkster kunnen beoefenen. Het onthaal van de Ancienne Belgique is tegelijkertijd ook de ticketshop waardoor ik veel met een heleboel mensen in contact kwam. Niet alleen klanten die hun tickets kwamen kopen voor een concert maar ook leveranciers die goederen kwamen leveren of de artiesten die de avond zelf kwamen optreden.

Na een eerste week begeleiding mocht ik van mijn stagementor al zelfstandig te werk gaan en kon ik alleen in de ticketshop blijven. Terwijl ze boven in het bureau de kans kreeg om dichter bij haar collega’s te zitten en dus vlotter een paar taken kon klaren.

Mijn dag begon eerst en vooral met het raadplegen van de Infomails. Dit is de mailbox waar vragen van klanten terechtkomen. Op een normale weekdag zijn het er ongeveer een 40-tal en de dag zelf komen er nog een stuk of 20 binnen. Maar wanneer ik bijvoorbeeld op een Maandag de infobox raadpleegde waren het er makkelijk een 100-tal aangezien de mails op zaterdag en zondag niet worden gelezen.

Ondanks de corona-crisis heb ik toch 3 weken ter plekke kunnen werken en voor de 3 resterende weken kreeg ik een laptop die ik thuis mocht meenemen en dus van thuis af aan “télé-stage’ kon doen. Het werken van thuis was niet zo veel moeilijker dan hetgeen dat ik gewoon was in de Ancienne Belgique zelf aangezien ik de programma’s min of meer beheerste (Ticketmatic, Webadmin, Mailchimp). Ook bleef mijn stagementor steeds bereikbaar en kon ik haar altijd om verduidelijking vragen. Wel heb ik gemerkt dat de taken die ik kreeg eerder repetitief waren maar dit komt door de Corona-Virus. De concerten die afgeschaft werden moesten terugbetaald worden en veel mensen waren een beetje in paniek waardoor er in de infobox vaak dezelfde vragen wee terugkwamen.

Ten slotte ben ik heel dankbaar voor mijn stageplaats omdat zij mij de mogelijkheid hebben gegeven om mijn 6 weken stage volledig te kunnen lopen. En ook heb ik het gevoel dat ik nog meer ervaring heb kunnen opdoen door het feit dat ik van thuis af mijn stage heb afgerond.

In de fotogalerij is er een foto met drie vrouwen (van links naar rechts) Anysa, Jennifer en Laura. Eigenlijk waren ze een beetje alle drie mijn mentors aangezien ze de ticketting-group vormen. En wanneer mijn stagementor, Jennifer van thuis werkte kon ik Anysa of Laura steeds bereiken.

 

Bronnen:

Figuur 1 https://www.abconcerts.be/images/news/medium/ab-gevell-1.jpg

Figuur 2 https://www.abconcerts.be/images/lightbox/grotezaal.jpg

Figuur 3 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/brussels-images/content/gallery/visit/place/4_4—ANCIENNE-BELGIQUE-1_sq_640.jpg

Figuur 4 https://www.abconcerts.be/images/lightbox/abbol-2.png

 

Carlsberg Importers

Ik ben Robine Lusiya-Nasi, een tweedejaars studente aan de Erasmushogeschool Brussels. Ik studeer Office Management. In tweede mogen we 6 weken stage lopen of 9 weken als je naar buitenland gaat. Ik heb besloten om dit jaar nog in België te blijven. Tijdens mijn zoektocht naar een stageplaats op LinkedIn ben ik een vacaturen tegengekomen  waar ze opzoek waren naar een stagiaire in de sales-afdeling.

Mijn stage begon op 24/02/2020 en eindigde op 16/03/2020. Door de Coronavirus heb ik maar 3 weken kunnen lopen bij Carlsberg Importers. Carlsberg is een Deens brouwerij dat in 1847 werd opgericht. 

Carlsberg Importers is gelegen in de Industrielaan 16, 1740 Ternat. Carlsberg Importers is een familiebedrijf. Ze importeren biermerken zoals Calsberg, Tubord en Carlsberg Elephant.

Zij hebben verder hun eigen merken ontwikkeld:

 • Ramee Abbey Beer
 • TAO Drinks

Ik heb tijdens mijn stageperiode in de sales-afdeling gewerkt en verschillende taken mogen uitvoeren.

Omdat ik in de sales-afdeling werkte heb ik mogen helpen bij het versturen van malingen. Er was een promo bezig voor Somersby Spritz. Het was echt een leuke ervaring, omdat je niet alleen een administratieve kant is maar ook creatieve. Ik heb zelf een sjabloon mogen ontwerpen voor het promo. Tijdens het voorbereiden van de mailing heb ik mogen werken met Salesforce. Salesforce is een klantenbeheer programma waarin Carlsberg zijn klanten en zijn producten boekt.  Ik moest eerst een selectie maken met de klanten dat de promo mochten ontvangen. Per regio en per voertaal. Nadien werden etiketten aangemaakt van klanten vanwaar we geen emailadressen hadden. Helaas hebben we promo moeten stoppen omdat we de handelaars niet konden bevoorraden door de crisis. 

Ik heb tijdens mijn stageperiode ook andere taken mogen uitvoeren zoals mails, bestellen van broodjes voor veranderingen, notuleren, invoeren van Brand Builders contracten in Salesforce, klassement, zorgen voor het postverdeling, telefoon opnemen. 

Elke dag was er iets anders te doen. Ik vond het een leuke stage, omdat je zowel administratieve als creatieve taken krijgt.

Maar spijtig genoeg heb ik mijn volledige stageperiode niet kunnen uitvoeren. Omdat mijn collega’s op tijdelijke werkloosheid werden gezet of telewerk gingen.  Het bedrijf is ook tweetalig bedrijf, je kan zowel in het Frans als in het Nederlands functioneren. Ik raad zeker deze stageplaats aan. 

 

 

Stage AZ Jan Portaels Ziekenhuis

Sociale media

AZ Jan Portaels

In het kader van de opleiding kregen we de gelegenheid om stage te lopen in een stagebedrijf naar keuze. Het is een zeer interessante ervaring. Op deze manier kunnen we ons goed voorbereiden in de bedrijfsleven als een office manager.

Mijn stageplaats nam plaats in het AZ Jan Portaels ziekenhuis, het is namelijk een regionaal ziekenhuis gelegen in Vilvoorde. Ze bieden volledige en gespecialiseerde kwaliteitsvolle zorg aan de bevolking van Vilvoorde. Ik heb dit stageplaats gekozen omdat ik veel sociale contact wou hebben met patiënten en dokters. 

Missie

Het AZJP heeft als missie, het aanbieden van een volledige en gespecialiseerde kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg, gericht op de verzoek van de bevolking van de brede regio Vilvoorde, met extra aandacht voor de opvang van patiënten in urgentiesituaties en de zorg voor de laatste levensfase. 

De organisatie is gebaseerd op de volgende principes:
• Professionaliteit
• Kwaliteitsgericht
• Continue verbetering
• Efficiënt
• Patiënt centraal
• Respect
• Teamwork en multidisciplinaire samenwerking
• Gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Takenpakket

Ik heb stage mogen doen bij de secretariaat van de Preoperatieve consultaties en nog andere diensten zoals Fysische geneeskunde. Bij de Preoperatieve consultaties houden ze zich bezig met allerlei administratief  taken zoals de dossiers controleren ,verwerken, afspraken boeken. Dagelijks moest ik alle dossiers controleren, telefoon opnemen, klasseren.

Tijdens de openingstijden van consultaties moest ik de patiënten ontvangen om samen met hun de dossiers nakijken. Het is zeer belangrijk om de dossiers van de patiënten goed te controleren.  Zo worden ze correct in het C2M systeem verwerkt. In deze systeem staat alle dossiers van de patiënten.

Bij de dienst Fysische geneeskunde moest ik brieven opstellen, affiches en dossiers klasseren. Af en toe stond ik ook aan de receptie om de patiënten te verwelkomen en te registreren. Mijn takenpakket waren zeer gevarieerd. Ik kon ook in verschillende afdelingen gaan om daar te helpen.

Dankzij mijn stage ervaring kreeg ik de kans om door te groeien. Het was voor mij een leerrijke stage ervaring. Ik heb veel bijgeleerd. Ik weet nu hoe de zorgsector in elkaar zit hoe ze daar functioneren.  Ik ben over het algemeen zeer tevreden over mijn stage. Iedereen was zeer vriendelijk en behulpzaam. Ze hebben mij altijd alles duidelijk uitgelegd, zeer snel hebben ze mij verantwoordelijkheid gegeven en dit vond ik zeer goed. Het is fijn om te zien dat ze je vertrouwen en verantwoordelijkheid durven geven voor allerlei taken dat je zelfstandig kan uitvoeren. Ik heb zeer mooie positief feedback en dit heeft mij extra gemotiveerd voor het vervolg van mijn studies en mijn toekomstige stageplaatsen en werkervaringen.

  Lees verder

Fotodagboek van mijn stage

Ik heb voor mijn tweede stageplek gekozen voor Trade Mart Brussels. Dit is een plek waar retailer professionals kunnen samenkomen om connecties te maken, aankopen te doen en events bij te wonen om zo inspiratie en kennis op te doen. Trade Mart is het gebouw zelf, dat showrooms verhuurt aan exposanten. Die exposanten verkopen dan weer hun merken aan de retailers. Ze maken van deze showrooms dus eigenlijk ‘etalages’. Met hun 200 000 m², zijn er bij Trade Mart dus heel wat exposanten aanwezig in het gebouw. 

De inkom van Trade Mart

Elke dag bezoeken retailers uit de Benelux Trade Mart Brussels om langs te komen bij de exposanten. Dit kan door een toegangskaart te kopen die een jaar geldig is (hier zijn enkele voordelen aan verbonden) of door een gratis dagpas te vragen.

Ik heb hier gedurende 6 weken stage gelopen. Vanwege het coronavirus, heb ik de laatste 3 weken van thuis moeten werken. In dit fotodagboek neem ik je mee naar mijn eerste stagedag…

Het centraal gelegen Trade Mart Brussels

Tijdens mijn eerste dag, was ik erg onder de indruk. Als toekomt zie je meteen het Atomium en het gebouw van Trade Mart, dat ook gigantisch is.  Rondlopen in het Trade Mart gebouw, is zoals rondwandelen in een mega-shoppingcenter. 

Ik ontmoette eerst alle collega’s en kreeg vervolgens een rondleiding. Alle etalages zijn verdeeld over alle gangen. Deze gangen worden gezien als “straten” en hebben op het grondplan ook steeds een naam gekregen dat begint met de letter van de verdieping. Op de 1ste verdieping (A-verdieping), zal je dus straatnamen zien zoals Amsterdam, Acapulco, Atlanta, …

Het Food Sense restaurant

Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping. Het heet Food Sense. Je kan hier elke dag broodjes, salades, soep,… eten.

 

 

 

 

Het zijn geen saaie gangen. Ze zijn versierd met paspoppen die de nieuwste modetrends dragen. Genoeg inspiratie dus voor de retailers.

 

Om nog meer inspiratie op te doen, was er een event in de namiddag gepland. Daar konden de retailers zich op voorhand voor inschrijven. 

 

Na de rondleiding kreeg ik mijn laptop waar ik meteen mee aan het werk ging. Ik heb enkele mails beantwoord, wat opzoekwerk gedaan, dingen ingescand,… 

De voorstelling van Hilde Francq

In de namiddag was het tijd voor het event. Hilde Francq ging een presentatie komen geven over de nieuwste trends en kleuren. Mijn taak was om aan de inkom te staan en de mensen hun naam te vragen. Op die lijst kon ik hun naam doorkruisen en vervolgens gaf ik hen een badge die op voorhand al was klaargemaakt. Voor de Franstaligen werd er een headset voorzien waar ze de uitleg op in het Frans konden beluisteren. 

Dit was mijn eerste dag bij Trade Mart Brussels. Bedankt voor het lezen!