De deelname aan de 20km van Brussels voor een goed doel

Ik werk als Officemanager voor BlackRock, dat is een internationale financiële instelling, en wij hebben een jaarlijkse traditie om iets terug te doen voor de bevolking in de vorm van vrijwilligerswerk of een donatie.

Dit jaar hebben wij gekozen om een donatie te doen, maar ook tevens een teambuilding, een goede inspanning bewerkstelligen voor een aantal collega’s. Wij hebben meegedaan aan de 20 km van Brussels en iedereen kon ons financieel ondersteunen met een bijdrage voor het aantal gelopen kilometers van onze groep.

De directie heeft ook besloten dat het bedrag dat wij uiteindelijk zouden ophalen verdubbeld zou worden. Wij hebben in totaal rond 4.000 euro’s opgehaald.

Ons gekozen doel was het ‘Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ASBL’, Het huis van de kinderen. De beheerders zijn mevrouw Pascaline Lemaire en de heer Dominique van Remoortel.

In het centrum van Brussel, werd de ’Children’s Home’ Koningin Marie-Henriette VZW, opgericht in 1863 en is ook bekend onder de naam van “De Pijl”. Het verwelkomt en begeleidt kinderen van 0 tot 14 jaar (18 jaar voor kinderen in moeilijke gezin), veel van de gezinnen verkeren in grote moeilijkheden van welke aard dan ook.

Het Huis van de Kinderen van vandaag, bestaat uit 6 verschillende afdelingen die op dezelfde plek werken in nauwe samenwerking:

De diensten zijn goedgekeurd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 4 maart 1991 met betrekking tot jeugdhulp (www.aidealajeunesse.cfwb.be):

De Heck (S. A. A. E.)

Springplank (S. A. I. E.)

De Pertuis (C. O. O.)

Het Huis van de Kleine (S. A. A. E.)

Deze diensten zijn onderworpen aan de naleving van de code of ethics van de Jongeren (www.deontologie.cfwb.be)

De Naschoolse opvang van de Pijl

De Crèche van de Pijl

Ongeveer 200 kinderen zijn aan het Huis toevertrouwd en zij verblijven in kleine eenheden en zo’n 140 mensen werken er in multidisciplinaire teams.

Verdere informatie over deze Brusselse project vindt u op

http://www.lafleche14.be/

La Flèche – Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette asbl
Rue de la Flèche 14
1000 Bruxelles

Tél. : 02 203 30 92
Fax : 02 203 42 82

Email : info@lafleche14.be