Een office manager in de socioculturele sector?

Résultat de recherche d'images pour "link brussel"

Ik loop momenteel stage bij Link=Bussel vzw, een vereniging die de sociaaleconomische integratie en emancipatie van etnische minderheden ondersteunt. De ondersteuning gebeurt eerst en vooral door het aanbieden van een basiscursus alfabetisering voor mensen die een andere taal spreken en niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven. Daarnaast worden ook taallessen Frans en Nederlands aangeboden. Link=Brussel vzw beperkt zich natuurlijk niet enkel tot talen, maar doet veel meer dan dat. Zo wordt er tal van activiteiten en uitstappen georganiseerd. Vrouwen komen bv. samen tijdens naailessen en profiteren van deze gelegenheid om hun sociale netwerk uit te breiden.

Ik heb een gevarieerd takenpakket, enkele van mijn taken zijn:

  • Projecten managen;
  • Activiteiten organiseren;
  • Uitstappen organiseren;
  • Affiches en flyers maken;
  • Blogberichten plaatsen op de website;
  • Teksten vertalen;
  • Tolken;
  • Vergaderingen bijwonen en daarna verslagen maken;

Ik ben blij dat ik de opportuniteit gekregen heb om tegelijkertijd in het Engels, Nederlands als in het Frans te functioneren. Ik maak daarnaast ook gebruik van bijna het hele pakket MS Office, ik werk in Word, Excel, Access en Publisher.


Na 4 weken stage kan ik wel zeggen dat ik voldoening krijg van mijn werk.