Hilton Grand Place stage

Ik ben Robine Lusiya-Nasi een eerstejaarsstudent in de opleiding Office Management. Ik volg deze richting op de Erasmushogeschool. In de opleiding Office Management krijgen de studenten in hun drie studiejaren een stageperiode. Op 03 februari tot en met 22 april zal ik stagelopen in een bedrijf, door stage te lopen krijg ik een idee over de werkomgeving van een Officemanager. We kregen de kans om zelf een stageplaats te kiezen. Voor mij was het niet een lange zoektocht. Ik wist al waar ik stage wou lopen. Ik heb mijn stageplaats niet actief gezocht. Omdat ik verschillende keren al een studente job heb mogen uitoefenen in Hilton Grand Place Brussels maar in de housekeeping-afdeling. Na een telefonisch contact en mails met mevrouw Clémence Gilbert de verantwoordelijke van de HR-afdeling kreeg ik de kans om op gesprek te gaan. Om de documentatie in orde te brengen en de mijn verwachtingen te bespreken. Ik heb in mijn secundaire opleiding Business Support stagegelopen in verschillende bedrijven, stagelopen was niet iets nieuw voor mij. Ik vind dat altijd leuk om nieuwe ervaringen op te doen en de kennis dat je op school krijgt in praktijk te brengen. Ik wil zoveel mogelijk nieuwe taken leren.

Ik keek erg uit naar deze nieuwe stage. Tijdens mijn bespreking met Clémence hebben we het takkenpakket besproken. Er waren heel veel taken dat ik nooit had uit gevoerd. Omdat ik al stage-ervaring heb opgelopen wist ik al ongeveer wat met te wachten stond. Zoals zorgen voor het postverkeer in het bedrijf, mails beantwoorden, klassement, telefoon opnemen enz.…. Ik wou tijdens deze stage echt mijn talen bijschaven. Een Hilton is een geschikt bedrijf om dit te doen aangezien dat ze werken met verschillende nationaliteiten. De voertaal in Hilton is het Frans of het Engels. Ik wil ook tijdens deze stage zelfstandig leren werken en groeien in soft-skills en mijn mening leren uiten.