Mijn stage bij Start People Aalst

Over Start People Aalst

Er zijn in het Start People Kantoor in Aalst twee afdelingen, namelijk Start People Aalst LA (Large Account) en Start People Aalst GT (KMO). De afdeling LA werkt met grote klanten (zoals bijvoorbeeld Audi) en zij werven voor de klant grote groepen mensen aan die werken op afroep (tijdelijke contracten). Het werven van de kandidaten gebeurt hier dus op een minder persoonlijk niveau. Ik liep mijn stage op de afdeling GT, alhoewel ik ook sommige administratieve taken heb mogen uitvoeren afkomstig van de LA afdeling. De GT afdeling is meer persoonlijk. Zij focust zich meer op het intensief screenen van kandidaten. Het werven van kandidaten gebeurt middels het voeren van gesprekken. Hierbij wordt de kandidaat eerst enkele vragen gesteld via telefonisch contact om te bepalen of de kandidaat in aanmerking komt voor een tweede gesprek. Als dit het geval is dan volgt er het tweede deel van de opvolging waarbij de kandidaat wordt uitgenodigd op het kantoor zelf voor uitgebreid gesprek. In dit gesprek worden er allerlei zaken besproken om de kandidaat beter te leren kennen en om inzicht te krijgen in zijn persoonlijkheid. Enkele zaken die aanbod komen in dit gesprek zij o.a.:

  • zij/haar interesses
  • zijn/haar verwachtingen van de job
  • wat hij/zij hoopt te bereiken in zijn/haar nieuwe job
  • in welke functies hij/zij nog meer geïnteresseerd zou zijn
  • wat de eventueel voorgaande job(s) van de kandidaat waren en waarom de kandidaat nieuw werk zoekt
  • aan de kandidaat een beeld schetsen van de wensen en sfeer van het bedrijf waarin de kandidaat interesse heeft
  • vragen naar het verwachte loon
  • vragen naar welke plaatsen de kandidaat nog meer geïnteresseerd zou zijn om een beter beeld te krijgen van zijn/haar wensen
  • …,    

Dit intensieve proces zorgt ervoor dat we de kandidaat goed leren kennen alvorens we hem voorstellen aan de klant (het bedrijf dat iemand zoekt). Het is namelijk belangrijk dat we een job vinden die zo goed mogelijk aansluit bij de kandidaat zelf en waarin hij/zij zich goed voelt.

Mijn functie

Ik had vooral een administratieve functie. Van alle taken die ik moest doen heb ik het meest op dat vlak gedaan. Het belangrijkste van de administratieve taken was het reposten van vacatures. Dit houdt in dat je bestaande vacatures (op de site van Start People of VDAB) die al een beetje verouderd zijn, via IFOrce (een computerprogramma)  weer opnieuw gaat posten. Dit wordt gedaan omdat mensen die op zoek zijn naar een job vaak niet meer solliciteren op vacatures die bijvoorbeeld ouder zijn dan twee weken. Ze nemen aan dat de plek al is ingenomen of de vacature staat zo ver onderaan dat deze simpelweg niet wordt gezien. Dit heeft als gevolg dat de instroom van nieuwe kandidaten afneemt. Om dit te voorkomen, wordt er geprobeerd alle vacatures die ouder zijn dan een week te reposten. Zo lijkt het dan alsof het nieuwe vacatures zijn en komen ze weer bovenaan de zoekresultaten te staan. Deze taak is zeer repetitief, maar het is een belangrijke taak omdat de vacatures zorgen voor de instroom van kandidaten. 

In deze container wordt papier weggegooid waarin vertrouwelijke informatie staat.

In deze container komen de documenten met persoonlijke gegevens die vernietigd moeten worden. Je steekt de documenten die weggegooid moeten worden in het luikje. De container is beveiligd met een speciaal slot dat manueel niet geopend worden kan worden eenmaal het document er in zit.