Mijn stage bij UZ-Brussel

Ik loop stage bij het Universitair Ziekenhuis in Jette. Het UZ is een Nederlandstalig ziekenhuis dat zich niet enkel beperkt tot het bieden van erkende gezondheidsdiensten, maar oefent ook een onderwijsopdracht uit en organiseert het wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis maakt deel uit van de VUB en werkt nauw samen met vele anderen faculteiten, zoals geneeskunde en farmacie. Het UZ heeft een wereldwijde bekendheid en erkenning voor de diensten “hart- en vaatziekten”, “medische beeldvorming”, “reproductieve geneeskunde”, “diabetes”, “kinderverzorging” en “oncologie”.

Voor mijn stage bevind ik me op twee verschillende diensten. Vier dagen in de week bevind ik me bij de KIOV, nl. de kassa-inschrijvingen-opnames-volwassenen balie. Hierbij zijn we verantwoordelijk voor een patiëntvriendelijk onthaal, een correcte en volledige registratie van patiënten, zowel voor consultaties als opnames, een correcte facturatie voor de patiënten na hun consultaties of voor de betaling van voorschotten bij een opname, een efficiënte opvolging en verwerking van binnenkomende telefoonlijnen, enz. Verschillende keren in de week doen we ook taken zoals “werkvloer”, waarbij we assistentie dragen bij de patiënten aan de inkomhal of ook “kamertoeren”, waarbij we de patiënten op hun kamer gaan bezoeken om hun administratie in orde te brengen.
Eén keer per week voer ik opdrachten uit bij de juridische dienst van het UZ. Deze dienst is verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden in het kader van de ziekenhuiscontext, zoals wetgeving, verzekeringen, enz. Hierbij bereid ik dossiers voor hun opname bij de dienst “scanning en archief”. Ik maak tevens databases aan in Acces voor de verschillende juridische dossiers.

Deze stageplaats is zeer geschikt om je talen te verbeteren. Dagelijks word je geconfronteerd met Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige patiënten. Sommige patiënten hebben geen goede kennis van de hierboven opgesomde talen. Ze gebruiken dus een mengeling van de talen. Dit laat je toe om gemakkelijk over te schakelen van de ene taal naar de andere. Doordat je altijd in contact bent met patiënten leer je tevens hoe het best omgaan in moeilijke situaties en om zo efficiënt mogelijk jouw werk te verrichten. Elk patiënt is anders en brengt een andere situatie met zich mee, aanpassingsvermogen is hier dus erg noodzakelijk.
De sfeer is er heel aangenaam. De collega’s kennen elkaar goed, helpen je graag en zetten je zeker niet op de zijkant. Je krijgt niet het saaie werk, zoals vaak wordt gedaan in andere bedrijven. Je levert hetzelfde werk als je collega’s. Je behoort echt tot het team en niet als gewone “stagiair”. Ze hechten veel belang aan jouw persoonlijke doelen. Ze vragen steeds als je blij bent met jouw taken, of je nog andere taken wilt doen, of je iets te moeilijk of te gemakkelijk vindt, enz.