My life as a trainee !

Het is eindelijk zover. Onze eerste stageperiode is voorbij. Gedurende deze drie weken heeft mijn stage plaatsgevonden in het agentschap Net Brussel. Deze periode had als doel, inzicht verwerven in het bedrijfsleven.

Net Brussel zorgt in het algemeen voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bedrijf zorgt ervoor dat de straten er netjes bij liggen en halen het vuilnis op. Het is een groot bedrijf met ca. 2700 werknemers, met meer dan tien afdelingen.

Ik ondersteunde de afdeling Netheidsschool die onderverdeeld is in drie services nl.: het Welcome Team, het Development Team en het Technical Team. De Netheidsschool houdt zich voornamelijk bezig met het opleiden van nieuwe medewerkers.

Mijn takenpakket varieerde elke dag: van het vertalen van teksten tot het aanleren van een nieuwe software, zakelijke vergaderingen bijstaan, telefoonbehandeling, interne mails sturen maar ook de kleinste taken, zoals documenten scannen en ze digitaal archiveren op de server. 

Het is een leerrijke periode geweest. Elke dag kwam ik erg veel te weten over het bedrijf. Ik heb ook de gelegenheid gekregen om één namiddag met een andere afdeling te werken nl. Onderzoek & Verbalisatie, hiervoor heb ik actief mogen meewerken aan een missie op het terrein met de verantwoordelijke van de afdeling M. Martens. 

Ik wil zowel mijn stagementor meneer Suriano, Verantwoordelijke van de Gewestelijke School voor Openbare Netheid “Netheidsschool” als alle leden van het personeel van harte bedanken. Ze waren steeds bereid om tijd vrij te maken om mij te begeleiden gedurende deze stageperiode, maar ook voor de gezellige en aangename sfeer! ♥

Laura

Netheidsschool Team: Dit straalt de sfeer uit van het bedrijf.

Iedereen beschikt over twee acces bages.

Neem een kijkje op hun website!