Opdracht Sociale Media

Ik ben Alexandra Hunter een tweedejaarsstudente Officemanagement. Ik ben een werkstudent. Naast deze opleiding werk ik fulltime bij het bedrijf Allianz.

Allianz België is gevestigd in Brussel aan het Debrouckèreplein. De organisatie telt meer dan 1000 werknemers en biedt producten aan in zowel levens-en schadeverzekeringen als ziekteverzekeringen. Allianz België is een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt en werkt nauw samen met makelaars.

De dienst Employee Benefits is onderverdeeld in 3 diensten: de dienst Pay Out EB (betalingen), de Front Office (administratie en telefoon) en de dienst Employee Servicing (beheer). Ik werk voor de dienst uitbetalingen (Pay out Eb). Ons werk bestaat voornamelijk uit het uitbetalen van de groepsverzekeringen van onze verzekerden. We werken nauw samen met de hierboven vermelde diensten.

TEAM PAY OUT EB

Het team Pay Out EB bestaat uit acht personen. Elk van ons heeft zijn eigen specialisatie en doet de uitbetalingen dossiers. Twee personen van de diensten beheren de voorschotten. Dit kunnen sommige verzekerden vragen op hun groepsverzekering. Mijn twee collega’s verwerken de voorschotaanvragen en het beheer ervan. Twee andere collega’s van mij zijn gespecialiseerd in de dossiers overlijden. Dat is wanneer een verzekerde met een groepsverzekering bij ons komt te overlijden, en deze een overlijdensdekking heeft. Op dat moment hebben de begunstigden recht op de groepsverzekering van de overleden persoon. Als er meerdere begunstigden zijn moet er berekend worden waarop elke persoon recht heeft.
Vanaf een bepaalde som kan de groepsverzekering van een verzekerde uitgekeerd worden in kapitaal of in rente. Als de verzekerde kiest voor de uitbetaling in kapitaal dan wordt de totaliteit van de som (in één keer) uitgekeerd. Bij de uitkering in rente moet er berekend worden hoeveel er maandelijks moet worden uitgekeerd en voor
hoelang.Drie werknemers (waaronder ik) beheren de ontslagnemers. We verzenden brieven naar mensen die gestopt zijn met werken. Zij ontvangen een brief met 5 keuzemogelijkheden over hun groepsverzekering. Wij verwerken de verschillende keuzes van de ontslagnemers. Als ze het wensen kunnen ze hun groepsverzekering overdragen naar hun nieuwe werkgever. Ze kunnen eveneens hun contracten laten omvormen om van een overlijdensdekking te genieten, als ze deze niet hebben. De ontslagnemers hebben ook deze keuze om hun contracten bij ons ongewijzigd te laten. Een collega beheert ook de winnaars van de win for lifes. Hij doet de uitbetalingen aan de winnaars.