Proeven van het leven van een ambtenaar bij de FOD Economie

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie of kortweg de FOD Economie is het overheidsbedrijf waar ik als eerstejaarsstudente Office Management gedurende drie weken stage liep. De FOD Economie heeft verschillende naamswijzigingen ondergaan sinds de oprichting in 1917. In het prille begin noemde het het Ministerie van Economische zaken, daarna werd het verdeeld onder het Ministerie van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse handel, vervolgens werd het opnieuw het Ministerie van Economische zaken genoemd en sinds 25 februari 2002 staat het bekend als de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Doordat de FOD Economie tot de overheid behoort, hebben zij niet meteen een winstoogmerk. Zij hebben een ander doel voor ogen: de FOD Economie wil namelijk de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. De producten, activiteiten en vormen van dienstverlening van de FOD Economie zijn dan ook zeer divers. Zo zijn zij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid in verband met de regulering van de markt, consumentenbescherming en de organisatie, maar zij zijn ook aansprakelijk voor het beleid met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van producten. Het wordt dus meteen duidelijk dat de FOD Economie zich profileert als een groot Belgisch overheidsbedrijf, dat zich gevestigd heeft over verschillende steden in België met het hoofdkantoor in de Vooruitgangsstraat 50 in Brussel.  

Wat mijn rol als stagiaire betreft, bood de FOD Economie mij verscheidene kansen om zaken bij te leren en inzichten te verwerven in het leven van een ambtenaar. Mijn takenpakket bestond uit de behandeling van de post en telefoon, maar ook uit allerlei administratieve en financiële zaken zoals het beheren van het budget voor de autoherstellingen, koffiebenodigdheden, etc. Daarnaast mocht ik ook af en toe meedraaien aan het onthaal van de FOD Economie en woonde ik vergaderingen bij. Hiervan maakte ik ook de notulen. In al deze taken en in de omgang met de medewerkers, bezoekers, etc. is het van essentieel belang dat je zowel het Nederlands als het Frans mondig bent.

Tot slot kan ik zeggen dat ik een zeer fijne en boeiende stage achter de rug heb, die mij niet enkel inzicht heeft gegeven in de werking van de FOD Economie, maar ook in de persoon die ik ben en wil zijn. Ik kijk hier zeker met veel plezier en met mooie herinneringen op terug.