STADSKANTOOR SINT-TRUIDEN

In het kader van mijn studierichting (Office Management) mogen wij, de studenten van het eerstejaars drie weken stage gaan lopen in bedrijf naar keuze om de theorie die wij op school leren in de praktijk te brengen. Deze stageperiode was van 05 februari 2018 tot en met 23 februari 2018. De zoektocht ging niet zoals verwacht. Ik solliciteerde bij verschillende bedrijven in de regio Brussel, veel mailings en telefoons gedaan, maar aangezien dat het gaat over een kort stageperiode is, wilden veel bedrijven niet mee doen aan deze stages.

Ik heb mijn stage gelopen op de ICT- dienst van de stad Sint-Truiden. Dit stadskantoor is gevestigd in de Kazernstraat 13, 3800 Sint-Truiden. Ieder week ga ik er 38 uren stagelopen, daartussen krijg ik een halfuur pauze. Dit tussen 12u00 en 13u00. Van maandag tot en met donderdag ga ik negen uren stagelopen en begin ik om 8u00 en eindig om 17u00, en vrijdag loop ik vijf uren stage, van 8u00 tot en met 13u00.

“Stagebedrijf”

Het stadskantoor is het kloppende hart van de Stad Sint-Truiden. In het stadskantoor vind je diverse stadsdiensten terug. Ook kantoren van de schepen en de burgemeester van de Stad Sint-Truiden kan je terugvinden in het Stadskantoor. Zoals te zien op onderstaande foto heeft het Stadsloket vier verdiepingen.

Op het gelijkvloers vinden we drie diensten: dienst burgerzaken, de informatiedienst en de stadsfotograaf.
Op de eerste verdieping zijn de kantoren van burgemeester Veerle Heeren en de schepen gevestigd. Op deze verdieping is ook het kantoor van de stadssecretaris Kathleen Bergoets.
Op de tweede verdieping zit de technisch dienst. Deze dienst bestaat uit infrastructuurwerken, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, stadswerkhuizen, groendienst en administratie.
Op de derde verdieping vinden we de personeelsdienst, die verantwoordelijk is voor de inschrijving van personeel. We vinden er ook de dienst financiën, die onderverdeeld is in drie aparte diensten, namelijk: de rekendienst, de ontvangerij en de belasting. Verder vinden we op deze verdieping de cel leefmilieu en duurzaam beleid.
Op de vierde verdiep ten slotte vinden we de dienst ICT (waar ik mijn stage loop), de dienst onderwijs, de dienst markten en kermissen en de juridische dienst. Ook de cafetaria is op de vierde verdieping te vinden.

“Tewerkstelling stageplaats”

Ik loop stage op de dienst ICT en deze dienst zijn er zes personen tewerkgesteld waarvan twee externe. Zoals in ieder bedrijf/instelling/onderneming is er een diensthoofd, op de dienst ICT is de heer Jef Rayen het diensthoofd. Als diensthoofd bepaalt hij de werk strategie, planning, facturen, contracten en introductie van nieuwe technologieën.Binnen de dienst zijn er ook twee ICT-deskundige waarvan een systeembeheerder en een netwerkbeheerder. Ze verrichten bijna dezelfde taken, het verschil in functie is dat de systeembeheerder zorgt voor het programmeren, striptang en automatisatie. En de netwerkbeheerder zorgt ervoor dat alle medewerkers van de stad Sint-Truiden aan het netwerk kunnen geraken.
Verder is er een ICT medewerker. Hij is vooral bezig met de inventarisatie en assetmanagement. Ook is hij bezig met de telefonie, user support. Men kan naar hem bellen als er problemen zijn. Verder maak hij ook alle sjablonen van de stad.

De dienst telt ook externe medewerkers. Zij zijn van de firma Trius die alle hardware en ICT-omgeving leverden en installeerden. Trius is ook verantwoordelijk voor de goede werking van de omgeving. Zij verzekeren dit dus voor Trius. Zij doen dus systeembeheer. Verder worden zijn ingehuurd voor usersupport te leve­ren (service operations), maar enkel in de functie van de server omgeving en haar gebruikers.

ik heb verschillende taken mogen uitvoeren. Ik deed zowel administratieve taken als praktische taken. Uit interesse heb ik ook technische ta­ken mogen uitvoeren. Ik had geen enkel ervaring in de ICT, maar met de hulp van mij stagementor en andere medewerkers heb ik meer zelfvertrouwen gekregen bij het uitvoeren van mij verwachte taken. Zo heb ik in de eerste week mee gelopen en moeten observeren zodat ik na verloop van tijd, mijn taken zelfstandig kon uitvoeren. Het was ook een serieuze uitdaging, omdat ik nooit stage op dit niveau heb gedaan.

Het project stage heeft als doel om ons, de studenten, voor te bereiden en kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Daarnaast helpen deze stages het imago van vrijwilligers werk. Het geeft me in het algemeen als student een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ik krijg de kans om iets voor anderen te betekenen. Daarbovenop kan ik als student al werkend concrete leerdoelen realiseren en het help me maken van een vervolgstudie. Ook heb ik iets over mezelf geleerd, namelijk: snel contact leggen metanderen is een van mijn zwakste punten. Ik moet meer praten bij mensen en sociaal omgaan met mensen.