Stage 3 OM

Ik ben een derdejaarsstudent in de opleiding Organisatie Management aan de Erasmushogeschool Brussel. We hebben dit jaar 12 weken stage moeten lopen om ervaring op te kweken voor ons professioneel leven. 

Ecole La Vertu – Primaire & Maternelle

Ik heb stage gelopen bij Ecole La Vertu als functie Office Manager. Ecole La Vertu is een Franstalig basisonderwijs. Het kleuter- en het lager onderwijs vormen het basisonderwijs.

Ik heb allerlei taken kunnen verrichten onder andere externe/interne communicatie doorgebracht in verschillende talen.  Ik heb ouders en kinderen verwelkomt voor één of andere informatie, afspraak, inschrijving of incident. Ook schriftelijke vaardigheden zoals e-mails , verslagen en  dergelijke applicaties die we op school gebruiken om te communiceren. Ik heb facturen moeten aanmaken, nakijken en archiveren. Als je graag met kinderen omgaat is dit stage voor jou! Het was een leerrijke en boeiende stage.