Stage bij Ascalex Advocaten

Bij Schweizerlex Advocaten heb ik 3 weken lang stage gelopen. Schweizerlex bevindt zich in Sint-Agatha-Berchem. Het is een stageplaats waar veel zelfstandige advocaten werken. Iedereen werkt voor zichzelf. Ik heb stage gelopen bij Barbara Van Eeckhoudt, zij houdt zich met heel wat zaken bezig bv. sociaal recht, huurrecht en contractenrecht, familierecht en jeugdrecht,…

Tijdens mijn stageperiode heb ik mij vooral bezig gehouden met het klasseren. Bij advocaten is er enorm veel papier te klasseren omdat alles bijgehouden wordt. Het wordt beschouwd als “bewijs” in het geval van problemen. Ik heb mij ook veel bezig gehouden met het beheren van de mails. Elke mail wordt gemarkeerd, afgeprint en in mapjes bewaard. Dit heb ik elke dag gedaan.

Barbara houdt zich ook bezig met bewindvoerders. Ik heb elke dag de documenten en facturen van deze mensen in bakjes geklasseerd. Het is belangrijk dat voor deze mensen alles vlot verloopt omdat Barbara zo goed als alles voor hun doet. Ze zijn mentaal niet in staat om voor hun eigen te zorgen en hun geld te beheren. Voor deze mensen werken is niet altijd gemakkelijk omdat ze soms voor problemen zorgen aangezien dat ze mentaal niet sterk zijn. Het is goed dat dit bestaat en dat advocaten hun leven iets gemakkelijker maken. Het was een aangename stageplaats. Iedereen was heel vriendelijk en bereid om te helpen. Ik heb voor deze stageplaats gekozen omdat ik het vak rechten heb in het tweede semester dus vond ik het zeer interessant om het werk van advocaten te zien. Het was een goeie ervaring.

Website Schweizerlex Advocaten