Stage bij CAPS VZW

Het Afrikaans Centrum voor Gezonheidspromotie (CAPS) gelegen in  de Matongewijk, werd in 1996 opgericht met als doel de toegang tot zorgen en gezondheid te bevorderen voor personen van Afrikaanse afkomst zonder sociale dekking. sinsdien heeft het centrum eveneens zijn deuren geopend voor autochtonen met een precaire levenstoestand.

Tijdens mijn stageperiode werkte ik als secretariaatsmedewerker. Ik zat ook aan het onthaal, waar ik klanten moest verwelkomen en ontvangen. Eén van mijn taken was dossiers van de patiënten digitaliseren.