Stage bij de politieke partij Ecolo-Groen

Logo fractie Ecolo-Groen

Als tweedejaarsstudent Office Management aan de Erasmushogeschool Brussel, kregen we de opdracht om in het kader van het opleidingsonderdeel “STAGE en POP” een stageplaats te zoeken. Aldus heb ik zes weken stage gelopen, van 19 februari t.e.m. 30 maart 2018, voor de politieke fractie Ecolo-Groen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het Federaal Parlement op het secretariaat van de fractie. De fractie EcoloGroen is een samenstelling van de politieke partij Ecolo en de politieke partij Groen. De twee partijen besloten om als een eenheid op te komen in het Federaal Parlement.

Na een vergadering van de fractie

Ik keek er naar uit om er een beeld te krijgen over hoe ons democratische staat werkt, en hoe een politieke partij functioneert in ons parlement. Ik wou meer weten over de visie en waarden van de fractie, en zien hoe ze aan de maatschappelijke problemen willen remediëren. Vervolgens, wou ik alles wat ik tijdens mijn opleiding al geleerd heb, in praktijk brengen. Via deze stage, wou ik mezelf beter leren kennen, nieuwe kwaliteiten ontdekken en gekende kwaliteiten verbeteren, om zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

De belangrijkste taken uit mijn takenpakket waren taken gelinkt met het organiseren van   evenementen. Meetsal was mijn rol puur ondersteunend. Ze hebben me ook de opdracht gegeven om een evenement zelfstandig te organiseren, namelijk een colloquium over de hervorming van het vennootschapsrecht.  Verder heb ik een persbericht mogen vertalen van het Nederlands naar het Frans, die later ook gepubliceerd werd in ‘Le Soir’.

Ik ben heel dankbaar om de kans gekregen te hebben om stage te lopen bij de fractie Ecolo-Groen. Alles was super goed georganiseerd. De mensen waren allemaal heel vriendelijk en stelden me meteen op mijn gemak. Het was een heel leerrijke stage waar ik heel veel voldoening uitgeput heb.