Stage bij Vlaamse Landmaatschappij te Brussel

Als eerstejaars student van het richting Office Management heb ik de opportuniteit gekregen om mijn allereerste stage te lopen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse Landmaatschappij is een bedrijf dat 75 jaar geleden werd opgericht. De VLM behoort tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Hun grootste doelen in Vlaanderen zijn: omgevingskwaliteit rectificeren, aanmoedigen van duurzame bemesting, beheerovereenkomsten aansluiten met agrariërs ect. De hoofdvestiging ligt in Brussel maar het VLM beschikt nog over andere zetels. Ik was tewerkgesteld op hun hoofdzetel te Brussel in het afdeling Landinrichting en Grondenbank als projectondersteuner.