Stage bij WoWo Community

Mijn naam is Bonnette Uwera en ik ben een student Office Management, in het eerste jaar aan het Erasmus Hogeschool te Brussel. Om voor het opleidingsonderdeel ‘POP en stage 1’ te slagen, zijn we verplicht om gedurende een periode van 3 weken stage te lopen. 

Ik heb de kans gekregen om stage te lopen bij WoWo Community. Met een bereik van meer dan 30.000 vrouwen over de hele wereld en 15 communicatiekanalen is WoWo Community het eerste professionele net van vrouwelijke ondernemers en projectleiders in België. 

De missie van het netwerk is om vrouwelijke ondernemers en projectbeheerders zichtbaar te maken zodat ze zelfvertrouwen krijgen en hun talenten inzetten, wat ze ook zijn. WoWo Community wilt hen begeleiden en in waarde schatten zodat ze het pad van financiële en emotionele autonomie vinden, omdat dat het systeem is van vrijheid. 

Mijn takenpakket bestond vooral uit administratieve taken. Ik hield mij bezig met het klasseren, telefoon opnemen, mails beantwoorden, klanten begeleiden tot de juiste persoon etc..

In het algemeen vind ik dit een zeer geslaagde stageperiode. Ik heb veel bijgeleerd, leuke mensen leren kennen en vooral mijn talen kunnen bijschaven. Ik ben heel dankbaar voor mijn stageplaats. Het is met een tevreden gevoel dat ik deze stages kan afsluiten.