Stageplaats Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

FAMIFED zorgt voor een efficiënt beheer van de regelgeving rond kinderbijslag. Concreet betekent dit dat zij kraamgeld en kinderbijslag uitbetalen aan gezinnen en dit op een correcte en stipte manier.

Samen met de private kinderbijslagfondsen betalen zij maandelijks op een vaste datum kinderbijslag uit. Famifed is bevoegd om de kinderbijslag voor de werknemers van de publieke sector te betalen en aan de werknemers van de werkgevers die bij Famifed zijn aangesloten.

De sociaal kwetsbare gezinnen (o.a. gezinnen die leefloon ontvangen) kunnen gewaarborgde kinderbijslag ontvangen. Famifed keert als enige gewaarborgde kinderbijslag uit.

Dankzij elektronisch gegevens waarover Famifed kan beschikken moeten de gezinnen zelf zo weinig mogelijk informatie geven.

Famifed heeft ook een controlebevoegdheid. Het kan dossiers nakijken bij de fondsen en spontaan de gezinnen controleren of op aanvraag van de kinderbijslagfondsen.

Famifed ondersteunt ook actief het gezinsbeleid van de regering. (o.a. Famifed doet voorstellen aan de regering in verband met de kinderbijslag). Er worden doeltreffende maatregelen genomen om de regelgeving bij te sturen en Famifed verleent haar medewerking aan het ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten.

 De functie als stagiair binnen de dienst Bemiddeling:

  • Het behandelen van dagelijkse mail. (het beantwoorden, door raadplegen van wetgeving en standaardantwoorden, of het doorsturen naar bevoegde dienst).
  • Het opstarten van dossiers en dit inbrengen in het informaticasysteem. Hiervoor moeten de nodige opzoekingen worden gedaan in de daarvoor voorziene informatiebronnen.
  • Het archiveren van afgehandelde dossiers .
  • Het behandelen van dossiers door de nodige informatie na te vragen bij verschillende instanties.
  • Het bijwonen van een maandelijkse teamvergadering en hiervoor de nodige regelingen treffen (zaal reserveren, agendapunten doorsturen, notuleren tijdens de vergadering en deze na goedkeuring naar alle collega’s doorsturen)
  • Dagelijkse briefwisseling behandelen (2 keer per dag) en deze oriënteren binnen onze dienst.