Werken bij Actiris

Sinds dit jaar ben ik studente Office Management. Ik heb er voor gekozen om deze studie te combineren met werken. Ik volg het werktraject in afstandsonderwijs. 
Ik werk al 3 jaar bij Actiris. Actiris is een overheidsbedrijf in Brussel. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. De bestaansredenen van Actiris zijn: “het recht op arbeid voor elke Brusselaar uitvoeren en de Brusselse werkgelegenhiedsgraad doen stijgen”. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ik werk als administratief bediende op de dienst Vrijstellingen.  Werkzoekende kunnen een vrijstelling aanvragen voor het hernemen van studies of het volgen van een stage zonder dat ze daardoor hun werkloosheidsuitkeringen verliezen.  Op mijn dienst binnen Actiris sta ik in voor het behandelen van de dossiers die de werkzoekenden binnenbrengen bij hun uitbetalingsinstelling. Onze dienst staat in voor het nakijken van de voorwaarden om van een vrijstelling te mogen genieten en het toepassen van de reglementeringen. Het is een  administratieve job. Met ook dagelijks het beantwoorden van telefoons, het opstellen en beantwoorden van  e-mails,.. Kopiëren en klasseren en archiveren van de behandelde dossiers. Ik werk er al 3 jaar met veel plezier en dat ook mede door mijn toffe collega’s! Hier onder vindt u een foto van onze dienst. We zijn niet met zoveel maar dat maakt het ook des te fijner!

Lisa Vanden Berge
1 OMWT